Automade > O automatyzacji  > Digital Transformation a RPA

Digital Transformation a RPA

Co to jest transformacja cyfrowa?

Transformacja cyfrowa (Digital Transformation) jest to proces wykorzystania cyfrowych technologii do wytworzenia nowych lub przekształcenia istniejących procesów biznesowych, wykonywanych do tej pory w sposób manualny, w procesy w pełni lub częściowo zautomatyzowane. Celem tych zmian jest chęć  spełnienia wymagań szybko zmieniającego się rynku a przede wszystkim zwiększenie efektywności oraz skalowania biznesu oraz obniżenia kosztów operacyjnych.

Zatem zadaniem digitalizacji jest np. przyspieszenie wykonywania procesów, zwiększenie ich dokładności, wyeliminowanie błędów, co finalnie przekłada się na większą satysfakcję Klientów.

Jedną z technologii, którą można wykorzystać do wprowadzenia transformacji cyfrowej w biznesie jest RPA (Robotic Process Automation).

 

Co to oznacza RPA?

RPA/RDA jest oprogramowaniem, aplikacją robotyczną, zwaną także robotem. To narzędzie, które odtwarza zarejestrowane działanie człowieka w środowisku informatycznym.

Robot może naśladować pracownika biurowego w powtarzalnych procesach biznesowych, ponieważ umie „klikać”, potrafi czytać i przepisywać dane, wykonywać złożone obliczenia, czy też jest w stanie podejmować decyzje w zależności od założonych warunków.

Wykorzystanie tej klasy technologii pozwala na przekazanie monotonnych zadań w ręce zawsze obecnego, niestrudzonego i niezmiennie bezbłędnie wykonującego pracę, robota software’owego.

 

Zalety stosowania RPA w transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa

Do głównych wartości płynących z zastosowania tej technologii w digital transformation należą:

  • Roboty pozwalają zbierać dane z wielu różnorodnych systemów/środowisk.
  • Roboty są często alternatywą dla kosztowej modyfikacji kodu w starych systemach, pozwalając na szybką ich integrację.
  • RPA pozwala wdrażać nowe inicjatywy automatyzacji dużo szybciej, niż tradycyjne rozwiązania – często są to dni/tygodnie, zamiast miesięcy.
  • RPA umożliwia łatwiejszą modyfikację procesu biznesowego w odróżnieniu od innych popularnych narzędzi.

To tylko część z atutów stosowania RPA w transformacji cyfrowej biznesu.

 

Podsumowanie

Nie ulega wątpliwości, że przeprowadzenie w organizacji transformacji cyfrowej jest kluczowe dla sukcesu na dynamicznie zmieniającym się rynku, aby zapewnić konkurencyjność. Jednym ze sposobów realizacji tej strategii niewątpliwie jest wykorzystanie technologii RPA.