Kontakt

Skontaktuj się z nami i dołącz do robotycznej rewolucji.

Extreme Robotics Lab Sp. z o.o.

Siedziba
Ul. Krakowska 4/3
85-045 Bydgoszcz

Oddział
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa

NIP: 9671434894

AUTOMADE jest brandem Extreme Robotics Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Krakowska 4/3, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000833442 .

Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 50 800 zł. Kapitał zakładowy wpłacony w całości.

    Imię*

    Nazwisko*

    Firma*

    Telefon*

    Adres e-mail*