Najczęściej zadawane pytania

Zobacz jak nasze rozwiązanie może zwiększyć efektywność Twojej organizacji

O automatyzacji

Co to jest RPA?

RPA (Robotic Process Automation) to automatyzacja procesów biznesowych przy użyciu oprogramowania robotycznego. Zautomatyzowane procesy wykonywane są w trybie unattended (bez nadzoru człowieka). Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce O Automatyzacji.

Co to jest RDA?

RDA (Robotic Desktop Automation) to alternatywne do RPA podejście do automatyzacji procesów biznesowych. Zakłada przeprowadzenie automatyzacji powtarzalnych operacji biurowych samodzielnie przez pracowników jednostek biznesowych. W RDA Robot pracuje pod nadzorem człowieka. Sprawdź, czym się różni RPA od RDA.

Jakie procesy mogę automatyzować za pomocą robota?

Roboty Automade pomogą Ci w powtarzalnych, czasochłonnych czynnościach, które do tej pory wykonujesz manualnie. Takie procesy to np. przenoszenie danych pomiędzy systemami i wieloma interfejsami, uzupełnienie druków za pomocą danych cyfrowych, sporządzenie raportów z wykorzystaniem danych firmowych lub stron internetowych. Przeczytaj nasze case studies i poznaj zrealizowane procesy.

Czy robot może działać jako mój wirtualny asystent?

Jasne, że tak – jeżeli wykonujesz dużo powtarzalnych, czasochłonnych czynności, Robot Automade uwolni Cię od monotonnej pracy i sprawdzi się jako Twój wirtualny asystent. Dodatkowo ułatwia to prosty interfejs.  Sprawdź, jak wygląda samodzielna automatyzacja.

Czy robot może pracować w nocy?

Jak najbardziej. Niektóre zadania, jak np. przygotowanie niektórych raportów (ich generowanie w systemach ERP często jest bardzo czasochłonne) blokuje komputer na wiele godzin. To idealny przykład czynności, którą warto przekazać Robotowi Automade – może wykonywać ją poza Twoimi godzinami pracy.

W jakich departamentach możemy użyć robota?

Robota Automade możesz wykorzystać w wielu różnych działach firmy. Roboty są popularne między innymi w departamentach finansowych, HR (kadrach), sprzedaży, kontrolingu, IT, księgowości, należności. Zobacz konkretne przykłady.

Czy roboty działają dla IT?

Roboty Automade pomagają także w działach IT, np. w przeprowadzaniu testów, czy przeprowadzaniu migracji danych między systemami.

Jak robot pomoże w dziale kadr (HR)?

Robot Automade dużo szybciej niż człowiek potrafi wypełnić danymi dokumenty w formacie PDF (brak konieczności drukowania i manualnego wypisywania). Robot między innymi wystawi zaświadczenia o zarobkach, przygotuje listę pracowników z kończącą się datą ważności badań lekarskich, czy wypełni umowy nowozatrudnionych pracowników.

Co robot może robić w księgowości?

Robot Automade np. wspomoże obieg dokumentów w organizacji, obsługę faktur, pomoże zweryfikować poprawność deklaracji VAT.
Sprawdź konkretny przykład pracy Robota.

Czy robot może zostać narzędziem do wsparcia sprzedaży?

Oczywiście, przy pomocy Robota Automade możesz np. wysyłać masową korespondencję do Klientów, czy zebrać dane z wyszukiwarek internetowych.

O produkcie

Czy robot Automade umie przenosić dane?

Tak, robot potrafi przenosić dane między systemami w środowisku Windows, aplikacjami webowymi, arkuszami Excel. Sprawdź, w jakich innych procesach może Ci pomóc.

Czy Robot Automade uzupełnia druki?

Owszem, Robot jest w stanie uzupełnić różnego rodzaju druki w formacie PDF, danymi pobranymi np. z systemu ERP. Przeczytaj, jak to wykorzystał jeden z naszych Klientów.

W jaki sposób Robot loguje się do systemów, z których korzysta?

W zależności od przyjętego modelu robotyzacji (RPA czy RDA), używane są inne dane logowania do systemów. W przypadku RDA, Robot korzysta z poświadczeń użytkownika, na którego komputerze jest zainstalowany. Dla RPA, gdzie Robot działa poza komputerem użytkownika (często np. na wydzielonej do tego celu maszynie wirtualnej) powszechnie stosowaną praktyką jest utworzenie dedykowanego konta robotycznego (np. w Active Directory).

Czy jest możliwość ukrycia/zaszyfrowania haseł, z których korzysta Robot?

Wykorzystanie haseł przez Robota może odbywać się na jeden z poniższych sposobów:

  • Hasła przechowywane lokalnie, na dysku, zaszyfrowane
  • Hasła przechowywane w repozytorium haseł w HUB – opcja zdecydowanie najbezpieczniejsza
  • Hasła nie są przechowywane – w trakcie uruchomienia makra, Robot pyta użytkownika o podanie hasła. Nie jest ono zapamiętywane i przy kolejnym uruchomieniu makra, należy je podać ponownie. Możliwe tylko w modelu RDA.
Czy można udostępnić makro innemu użytkownikowi Robota?

Istnieją dwa sposoby pozwalające podzielić się makrem z innym użytkownikiem Robota:

  1. Eksport makra do pliku, a następnie import w Robocie użytkownika, z którym chcemy podzielić się makrem.
  2. Publikacja makra do Centralnego Repozytorium Makr w HUB – po akceptacji administratora, makro będzie widoczne we wszystkich Robotach przypisanych do tej samej grupy w HUB.
Czy Robot może pracować w tle, a w tym samym czasie użytkownik może robić coś innego?

Należy przyjąć zasadę, że Robot w trakcie wykonywania makr przejmuje kontrolę nad pulpitem użytkownika. Od tej zasady istnieją wyjątki:

  • praca na arkuszach Excel,
  • oraz na aplikacjach webowych, przy użyciu wbudowanej w Robota przeglądarki www.

Dla czasochłonnych procesów sugerujemy wykorzystanie robotów RPA.

Czy w trakcie pracy na arkuszach Excel Robot potrafi wykryć, że liczba przetwarzanych rekordów jest inna, niż w pierwotnie nagranym procesie?

Tak. Podczas tworzenia pętli po rekordach, Robot domyślnie używa opcji „dynamiczny zakres”, która w trakcie odtwarzania makra odpowiada za sprawdzenie, ile rekordów (wierszy w arkuszu) ma zostać przetworzonych w danym uruchomieniu makra.

W jaki sposób mogę wyzwalać zdalnie Robota?

Zdalne wywołanie Robota Automade jest możliwe jedynie przy użyciu licencji Server. W tym celu należy skonfigurować zadanie w HUB. Istnieje kilka sposobów wywołania zadania: poprzez wysłanie wiadomości e-mail, harmonogram, pojawienie się nowego pliku we wskazanym zasobie lub wywołanie REST API.

Czy w Robocie mogę programować?

Staramy się, aby Robot Automade był przyjazny dla każdego użytkownika i nie wymagał znajomości zasad programowania. Istnieją w nim jednak akcje, które pozwalają doświadczonym użytkownikom samodzielnie napisać skrypty przy wykorzystaniu Javascript lub skryptów Beanshell.

O usługach

Czy zapłacę za wstępną analizę procesów do automatyzacji?

Nie, w ramach procesu ofertowego, gdzie analizujemy potencjał na robotyzację w Twojej organizacji dokonujemy bezpłatnie wstępną analizę opisanych przez Ciebie procesów. Sprawdź, jak wygląda wdrożenie, a w szczególności analiza procesów.

Ile czasu czeka się na demo?

W ciągu 24 godzin umawiamy się z Tobą na demonstrację Robota Automade. Skontaktuj się z nami i sprawdź, w jakich obszarach możemy ci pomóc?

Ile czasu zajmuje wdrożenie?

Samo uruchomienie aplikacji robotycznej Automade trwa kilka minut. Projektowanie i wdrożenie automatyzacji jest zależne od stopnia skomplikowania procesu i może zająć od kliku godzin do wielu dni. Zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem, aby szczegółowo wycenić wdrożenie procesu.

Jak wygląda wsparcie techniczne przed i przy wdrożeniu?

Od samego początku zespół wdrożeniowy Automade jest stale do Twojej dyspozycji. Począwszy od przeprowadzenia audytu procesów, poprzez identyfikację obszarów do automatyzacji, kończąc na szkoleniach Twoich pracowników z samodzielnej robotyzacji procesów biznesowych. Zobacz, jak jeszcze wspieramy automatyzację.

Co obejmuje szkolenie z robotyzacji?

W swojej ofercie posiadamy wiele szkoleń z zakresu automatyzacji. Dlatego też dostosowujemy ich poziom trudności do poziomu uczestników. Prowadzimy warsztaty dla początkujących, wprowadzając ich w świat robotyzacji, a jednocześnie szkolimy działy IT, które zainteresowane są kursami dla zaawansowanych.

Na czym polega mentoring?

Pomagamy naszym Klientom na zasadach współpracy i partnerstwa. Razem z Klientem identyfikujemy procesy, które można polepszyć, ustalamy cele oraz wspieramy ich, aby osiągnęli, jak najlepsze rezultaty z wprowadzenia automatyzacji w swojej firmie. Poznaj także inne rodzaje wsparcia.

Skontaktuj się z nami i dołącz do robotycznej rewolucji.