Nasze projekty badawczo-rozwojowe

Przeprowadzenie prac B+R dla inteligentnego rozwiązania OfficeAgent

Extreme Robotics Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Przeprowadzenie prac B+R dla inteligentnego rozwiązania OfficeAgent”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.

Celem projektu jest transfer wiedzy z jednostki naukowej do przedsiębiorcy, a także wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez opracowanie i stworzenie prototypu inteligentnego asystenta biurowego – systemu OfficeAgent. W ramach projektu część prac badawczych będzie wykonana przez partnera projektu – jednostkę naukową o kategorii A – Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. W wyniku przeprowadzonych badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych stworzony zostanie prototyp inteligentnego systemu agentowego do wewnętrznych zastosowań w przedsiębiorstwach, z założeniem, że system będzie nabywał nowe, specyficzne kompetencje dla danego zastosowania przez uczenie się z przykładów, bez programowania.

W wyniku realizacji projektu powstanie prototyp systemu, na bazie którego Extreme Robotics Sp. z o.o. w fazie wdrożeniowej wprowadzi do oferty 1 nowy produkt – system OfficeAgent. System znajdzie zastosowanie zarówno w centrach operacyjnych/outsourcingowych (BPO) i centrach usług wspólnych (SSC) oraz administracji (działy kadr, księgowości, finansów).

Całkowita wartość projektu: 6 374 340,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 4 996 780,00 PLN

Prace badawczo-rozwojowe w celu stworzenia systemu AED – Automatyczny Eksplorator Danych

Extreme Robotics Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Prace badawczo-rozwojowe w celu stworzenia systemu AED – Automatyczny Eksplorator Danych”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu prototypu systemu realizującego koncepcję meta-learningu w celu zautomatyzowania procesu tworzenia modeli ML (machine learning). System umożliwi stosowanie metod uczenia maszynowego przez szerokie grono użytkowników biznesowych – ograniczy konieczność posiadania wiedzy eksperckiej w celu tworzenia własnych modeli ML.

Projekt obejmuje fazę badań przemysłowych: badania nad algorytmami automatycznego oczyszczania danych (Data Refinement) i kodowania cech (Feature Egineering); badania nad algorytmem meta learningu oraz fazę prac rozwojowych: badania nad prototypem architektury środowiska wdrożeniowego platformy. W wyniku realizacji projektu powstanie prototyp systemu, na bazie, którego Extreme Robotics Sp. z o.o. w fazie wdrożeniowej wprowadzi do oferty 1 nowy produkt – system umożliwiający analizę danych historycznych i automatyczny dobór modeli ML właściwych dla danego procesu w przedsiębiorstwie.

Całkowita wartość projektu: 3 427 530,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 315 456,50 PLN

Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad systemem Automatyzator

Extreme Robotics Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad systemem Automatyzator”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu prototypu systemu automatycznej klasyfikacji, dystrybucji i przetwarzania dokumentów Automatyzator, opartego na koncepcji Inteligentnego Agenta. System wykorzystywał będzie zaawansowane metody przetwarzania danych (głównie obrazu i tekstu) oraz uczenia maszynowego.

Założeniem projektowym jest stworzenie systemu samo uczącego się w sposób nadzorowany tak, aby system automatycznie nabywał i doskonalił wiedzę o przetwarzanych dokumentach. Planowane do wykonania zadania w ramach badań przemysłowych mają na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowego produktu – systemu Automatyzator. Podejmowane badania będą miały na celu opracowanie nowego produktu w postaci narzędzia wirtualizacji i monitoringu środowiska wykonawczego umożliwiającego automatyzacje wdrażania kolejnych węzłów przetwarzania danych przy wykorzystaniu zwirtualizowanych zasobów fizycznych oraz narzędzi do monitoringu i diagnostyki środowiska produkcyjnego.

Całkowita wartość projektu: 4 787 089,09 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 3 302 971,78 PLN

Przeprowadzenie prac B+R dla inteligentnego narzędzia AutoCheckDoc

Extreme Robotics Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Przeprowadzenie prac B+R dla inteligentnego narzędzia AutoCheckDoc”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w wyniku których powstanie prototyp inteligentnego narzędzia – systemu, który ma posiadać funkcje umożliwiające znaczne zredukowanie czasu pracy ludzkiej związanej z wyszukiwaniem i weryfikacją krzyżową wzajemnie powiązanych ze sobą dokumentów, w ramach realizowanych transakcji biznesowych. Opracowany system, na bazie istniejących w danej dziedzinie zbiorów dokumentów elektronicznych (np. rejestr faktur i umów) będzie zdolny przetworzyć te zbiory i zaproponować zestaw reguł biznesowych (ontologię), które występowały historycznie w zbiorze uczącym.

W wyniku realizacji projektu powstanie prototyp systemu, na bazie którego Extreme Robotics Sp. z o.o. w fazie wdrożeniowej wprowadzi do oferty 1 nowy produkt – system AutoCheckDoc. System znajdzie zastosowanie w średnich i dużych przedsiębiorstwach, centrach operacyjnych i centrach usług wspólnych oraz administracji publicznej (działy kadr, księgowości, finansów).

Całkowita wartość projektu: 3 259 260,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 274 280,00 PLN