AUTOMADE > O automatyzacji  > Automatyzacja procesów biznesowych a RPA/RDA

Automatyzacja procesów biznesowych a RPA/RDA

automatyzacja rpa rda

Rozwiązania klasy RPA i RDA pozwalają automatyzować powtarzalne operacje/zadania i procesy biznesowe. Wykorzystanie tych nowoczesnych i innowacyjnych metod pozwala na odciążenie pracowników za pomocą robotów software’owych. Złożone operacje i procesy realizowane dotychczas manualnie przez pracowników, powodują często monotonię i są obarczone wysokim ryzykiem błędów. Dzięki Robotom AUTOMADE działania te mogą być wykonywane szybciej i z większą dokładnością. Aplikacje robotyczne pracują z całkowitym, bądź częściowym wykluczeniem człowieka.

 

Zalety automatyzacji RPA i RDA

Wykorzystanie robotów w organizacji optymalizuje koszty obsługi procesów, skaluje korzyści, wynikające z ich realizacji (łatwe zlecenie pracy robotowi i prosta dostępność rezultatów jego pracy) oraz zwiększa zadowolenie pracowników, pozwalając im doskonalić się w bardziej złożonych kompetencjach. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu dostępnymi zasobami zwiększa się nie tylko potencjał zakładu, ale również eliminuje się czynnik ludzki mogący generować błędy i obniżać jakość realizowanych procesów. Warto mieć na uwadze, że automatyzacja RPA i RDA nie prowadzi do redukcji etatów. Wspiera ona przedsiębiorstwo w jak najefektywniejszym wykorzystaniu posiadanych dóbr.

 

RDA – Robotic Desktop Automation

Oprogramowanie typu RDA przeznaczone jest do automatyzacji operacji wykonywanych na pojedynczym stanowisku pracy (stacji roboczej). Robot automatyzuje działania wcześniej manualnie wykonywane przez człowieka za pomocą myszki i klawiatury. Start pracy robota jest inicjowany przez użytkownika stacji roboczej. Oprogramowanie naśladuje czynności użytkownika w systemach informatycznych, wykonuje obliczenia, inicjuje i wykonuje zadania zgodnie ze zdefiniowanym (nagranym) makrem – algorytmem. Robot pracuje w trybie nadzorowanym (Attended RPA).

Skuteczne wdrożenie Robotic Desktop Automation pozwala:

 • automatyzować samodzielnie małe operacje lub części dużych procesów proste do opracowania,
 • osiągać szybkie rezultaty, w krótkim czasie przejść od pomysłu do wdrożenia automatyzacji,
 • skalować używanie automatyzacji w organizacji, dzięki Robotowi Desktop zainstalowanemu na każdym stanowisku można wykonywać wcześniej przygotowane automatyzacje,
 • udostępnić nowe narzędzie swojemu zespołowi, dostarczając swoim ludziom skuteczne narzędzie do optymalizacji ich pracy, zwiększenia wydajności i generowania oszczędności.
Automade-ikona-szybkie wdrożenia w świat RPA

Szybkie i kompleksowe wdrożenie w świat RPA

Przeanalizujemy Twoje procesy, zaprojektujemy automatyzację i przeszkolimy Twój zespół – od kilku minut do kilku dni w zależności od procesu.

Dowiedz się więcej

RPA – Robotic Process Automation

Oprogramowanie typu RPA pozwala automatyzować procesy poprzez przekazanie robotom software’owym wykonywania operacji, które wcześniej realizowali ludzie. Aplikacja robotyczna kopiuje ruchy-kliknięcia człowieka w różnego rodzajach programach komputerowych. Robot wykonuje szybko i bezbłędnie nagrane scenariusze pracy, tzw. makra. Programy instalowane są na serwerach a w trakcie pracy nie jest wymagany nadzór człowieka (Unattended RPA). Start odbywa się zgodnie ze zdefiniowanym harmonogramem lub na podstawie zdefiniowanych wyzwalaczy.

Kompleksowe wdrożeniu Robotic Process Automation pozwala:

 • automatyzować skomplikowane operacje z dużą liczbą wyjątków. Zaawansowane procesy wymagają sporych nakładów na analizę, development, ale ich wdrożenie zwiększa efektywność w organizacji,
 • osiągać znaczące oszczędności z tytułu automatyzacji, początkowo kosztowne wytworzenie automatyzacji daje bardzo dużą skalę oszczędności i atrakcyjną stopę zwrotu,
 • automatyzować bez asysty człowieka, ponieważ zadania mogą być realizowane przez roboty w godzinach nocnych bez nadzoru człowieka i konieczności uruchamiania komputerów przez pracowników,
 • automatyzować procesy realizowane z wykorzystaniem starych systemów (System Legacy) wszędzie tam, gdzie integracja IT wydaje się niemożliwa lub jest zbyt czasochłonna i kosztowna.

RPA – automatyzacja w najwyższym standardzie

Automatyzacja RPA przebiega z poziomu pracy serwera. Realizowane przez nią procesy nie wymagają bieżącej kontroli ani uruchomionego sprzętu w postaci komputera lub laptopa. Wydajne i dokładne narzędzie RPA pozwalają na pracę w tle nawet w godzinach nocnych. Duże znaczenie ma kompleksowość działań, na które pozwala automatyzacja RPA. Wielowątkowość i możliwość realizacji zadań, które dotychczas wymagały uważności i dokładności ze strony pracowników, sprawiają, że roboty RPA stanowią niezastąpione wsparcie przedsiębiorstw działających w różnych sektorach gospodarki. Jakie zadania można powierzyć automatyzacji RPA? Z pewnością wśród najważniejszych z nich znajdują się:

 • czytanie i przepisywanie dane,
 • wykonywanie złożonych obliczeń,
 • podejmowanie decyzji w zależności od założonych warunków.

Dzięki temu, że procesy te zostaną całkowicie skomputeryzowane, znacznie podnosi się ich jakość. Jest to zasługą wykluczenia czynnika ludzkiego, mogącego popełnić błędne wyliczenia, nieprawidłowo nadpisać dane czy też wpisać błędną formułę. Automatyzacja RPA obejmować może systemy komputerowe, a także poszczególne programy przenosząc pomiędzy nimi dane, a także wprowadzając je w odpowiednie rubryki.

 

Jak system RPA wspiera przedsiębiorstwa?

System RPA pozwala na wspieranie działów takich jak księgowość, HR, a także logistyka. Szeroki wachlarz możliwości i zadań, które można zlecić robotom RPA pozwala na zagospodarowanie czasu pracy. Także na podniesienie kompetencji pracowników, którzy dzięki brakowi konieczności poświęcania czasu na powtarzalne czynności, mogą zająć się realizacją bardziej złożonych i wymagających procesów. Automatyzacja przy wykorzystaniu systemu RPA jest wydajna i znacznie zwiększa moce przerobowe organizacji. Dużym jej atutem jest również to, że system RPA może pracować w nocy. W ciągu dnia, kiedy pracownicy korzystają z serwerów, nie są one obciążone dodatkowymi procesami. Przeprowadzane są dopiero wtedy, gdy wydana zostanie komenda ich rozpoczęcia, czyli wyzwalacz. Może nim być wybicie odpowiedniej godziny, a także wyłączenie urządzeń skonfigurowanych z wybranym serwerem. Zadanie mające rozpocząć pracę systemu RPA można wybrać i uzależnić od indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

 

Procesy biurowe warte zrobotyzowania

Robotyzacja zadań przynosi najwięcej korzyści tam, gdzie mamy zadania powtarzalne. Ustandaryzowane – o zidentyfikowanej procedurze wykonania. Jednocześnie o wysokim stopniu skomplikowania, a co za tym idzie dużej pracochłonności. Do automatyzacji nadają się także zadania, które pojawiają się okresowo, a ich wykonanie wymagane jest w krótkim czasie i z dużą precyzją. Istotną wartość przynosi również robotyzacja zadań, które są podatne na ludzkie błędy lub manipulację. Przekazanie zadań robotom softwarowym jest także zasadne w przypadku operacji wykonywanych na danych poufnych. Czasem lepiej jest, aby to maszyny realizowały zadania, zamiast człowieka. Innym rodzajem zadań, które warto przekazać Robotom AUTOMADE to operacje na wielu systemach, wymagające przełączania się między wieloma interfejsami oraz agregacji dużych danych cyfrowych z wielu źródeł.

Sprawdź, jakie dokładnie procesy warto automatyzować przy pomocy rozwiązań RDA/RPA? Dowiedz się, na czym polega robotyzacja księgowości, automatyzacja w logistyce, a także w jaki sposób roboty przysługują się w zakresie automatyzacji procesów biznesowych.

Rozpocznij transformację cyfrową dzięki RPA już dziś