AUTOMADE > Blog PL  > Robot pomoże Ci dostarczyć niestandardowe dane do systemu BI

Robot pomoże Ci dostarczyć niestandardowe dane do systemu BI

BI

Spis treści:

Wyzwania w zarządzaniu danymi w systemie BI

Czym są roboty softwarowe?

Jaką rolę odgrywają roboty softwarowe w systemach BI?

Korzyści zastosowania robotów softwarowych w integracji systemów analitycznych

 

Dane są jednym z najważniejszych zasobów, potrzebnych do podejmowania strategicznych decyzji.  W czasie, gdy każdego dnia ludzkość produkuje 44 zettabajtów danych, każdy z nas codziennie styka się z taką ilością informacji, z jaką XV-wieczny człowiek miał do czynienia przez całe życie. Taki ogrom danych wymaga odpowiednich narzędzi, które pomogą w ich przetwarzaniu i analizie. Jednym z rozwiązań są systemy BI. Według raportu Gartnera rynek BI w 2020 roku urósł do wartości 22,8 mld $. Dzięki tego typu rozwiązaniom managerowie i właściciele firm, niezależnie od wielkości, mają wgląd w bieżącą sytuację organizacji oraz mogą podejmować decyzje wpływające na jej wydajność i funkcjonowanie.

 

Wyzwania w zarządzaniu danymi w systemie BI

 

Systemy Business Intelligence (BI) pozwalają na skuteczne analizowanie informacji, ale często pojawia się problem zbierania i dostarczania danych do tych systemów. 

 • Dane wprowadzone do systemu BI muszą być dokładne, spójne i aktualne. Jeśli źródła danych są niejednolite, zawierają błędy lub są przestarzałe, to może prowadzić do błędnych analiz i decyzji opartych na nieodpowiednich informacjach.
 • Firmy często korzystają z wielu różnych źródeł danych, takich jak bazy danych, arkusze kalkulacyjne, pliki tekstowe, systemy CRM czy ERP. Integracja tych różnorodnych źródeł w jednym spójnym zbiorze danych może być skomplikowana. Najczęściej występującymi problemami przy integracji systemów są niezgodności w formatach danych oraz niespójności w interfejsach komunikacyjnych, które prowadzą do trudności w przekazywaniu i interpretacji informacji między różnymi systemami. Dodatkowo, trudności mogą wynikać z niejednolitych protokołów komunikacyjnych oraz z różnic w architekturach i technologiach stosowanych przez integrowane systemy.
 • Dane mogą być przechowywane w różnych formatach, co może sprawiać trudności w ich agregacji i analizie. Konieczne może być przekształcanie danych do wspólnego formatu, co może prowadzić do utraty informacji lub błędów w procesie przekształcania.

 

Czym są roboty softwarowe?

 

W takich sytuacjach pomocne może się okazać użycie robotów softwarowych. Roboty softwarowe to programy komputerowe, które mogą symulować pracę człowieka. Po odpowiednim zaprogramowaniu procesu, robot dosłownie klika po systemach zamiast pracownika. W codziennej pracy biurowej roboty znajdą zastosowanie w takich zadaniach jak m.in.:

 • przetwarzanie plików i przenoszenie ich do wskazanych folderów,
 • agregacja danych i łączenie plików Excel,
 • wysyłanie maili,
 • tworzenie zestawień i raportów,
 • zbieranie danych ze stron internetowych i zewnętrznych serwisów,
 • integrowanie danych między systemami, które nie mają API.
Automade-ikona-szybkie wdrożenia w świat RPA

Szybkie i kompleksowe wdrożenie w świat RPA

Przeanalizujemy Twoje procesy, zaprojektujemy automatyzację i przeszkolimy Twój zespół – od kilku minut do kilku dni w zależności od procesu.

Dowiedz się więcej

Jaką rolę odgrywają roboty softwarowe w systemach BI?

 

Roboty softwarowe mogą odgrywać istotną rolę w systemie Business Intelligence (BI), pomagając w automatyzacji  zadań związanych z dostarczaniem danych. Robot może dostarczyć dane, których pozyskanie było do tej pory problematyczne np. ze względu na brak dostępu do bazy danych aplikacji webowych, bądź wysoki koszt i czasochłonność integracji z systemami, gdy nie jest ona standardowo dostępna.  

Oto przykładowe zastosowania robotów softwarowych w systemie BI:

 • Eksport i import danych: Roboty mogą automatycznie pobierać dane z różnych źródeł (np. bazy danych, arkusze kalkulacyjne, pliki tekstowe) i importować je do bazy danych systemu BI, zapewniając regularne aktualizacje danych.
 • Transformacja danych: Roboty mogą przekształcać dane do określonego formatu, wykonując operacje takie jak normalizacja, łączenie czy podział danych, aby dane były gotowe do analizy.
 • Integracja różnych źródeł danych: Roboty mogą zbierać dane z różnych systemów i źródeł, a następnie dodawać wybrane informacje do systemu BI. Brak systemowej, wbudowanej integracji między narzędziami nie jest przeszkodą dla robota. Robot zbiera dane z interfejsu, jak człowiek, nie potrzebuje dostępu do “zaplecza” i baz programu czy strony internetowej.

 

Korzyści zastosowania robotów softwarowych w integracji systemów analitycznych

 

Zastosowanie robotów softwarowych w integracji systemów analitycznych może przynieść wiele korzyści. Po pierwsze, roboty softwarowe zastępują standardową integrację pomiędzy systemami. Dzięki czemu możliwe staje się analizowanie danych, które nie były do tej pory dostępne.

Po drugie, mogą one poprawić spójność i dokładność danych poprzez eliminację błędów ludzkich przy przekazywaniu informacji między systemami, co w rezultacie prowadzi do bardziej wiarygodnych i dokładnych analiz. 

Dodatkowo, roboty softwarowe mogą działać w sposób nieprzerwany, co pozwala na ciągłą integrację i aktualizację danych między systemami analitycznymi, co jest kluczowe w środowiskach wymagających bieżących i dokładnych danych. Do tego oszczędzają dużo czasu, który pracownik musiałby poświęcić na ręczne zbieranie danych.

Dla firmy z branży automotive wykorzystaliśmy roboty softwarowe do zintegrowania zewnętrznego systemu hurtowego do zamawiania części. Dzięki temu klient na bieżąco otrzymuje informacje m.in. o dostępności produktów, deklarowanym i rzeczywistym czasie dostawy, czy realizacji reklamacji. Wcześniej informacje te nie były dostępne “od ręki” a pozyskanie ich było czasochłonne.

Rola robotów softwarowych w systemach BI jest wyjątkowo obiecująca. Roboty pomagają w integracji narzędzi dostarczając potrzebne dane tam, gdzie jest to utrudnione ze względów technicznych. Dzięki temu management firmy otrzymuje więcej danych, szybciej i może podejmować lepsze decyzje. 

Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się, jak możemy pomóc Twojej firmie w dostarczeniu niestandardowych danych do Twojego systemu BI.

Automade-ikona-szybkie wdrożenia w świat RPA
 

Skontaktuj się z nami

 • Porozmawiajmy o automatyzacji i wykorzystaniu robotów w Twojej firmie
 • Umów się na DEMO Robota
 • Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania