Pobieranie faktur z systemów webowych i przygotowanie ich do dalszego przetwarzania

Pobieranie faktur z systemów webowych i przygotowanie ich do dalszego przetwarzania

Wyzwanie

Manualne pobieranie dokumentów, weryfikacja oraz kopiowanie ich do prawidłowych lokalizacji sieciowych 

W ramach procesu Zespół Księgowości codziennie pobiera faktury z dwóch systemów webowych. Po pobraniu plików weryfikuje rodzaj dokumentu, który determinuje wybór prawidłowej ścieżki jego dalszego przetwarzania. W zależności od typu faktury są kopiowane do odpowiednich lokalizacji na zasobach sieciowych. Zadaniem pracowników jest również przygotowanie zestawienia faktur korygujących i rozesłanie ich na odpowiednie adresy mailowe.

Dodatkowym elementem procesu jest wykonanie okresowej weryfikacji wstecznej pobranych dokumentów i określenie, czy nie pojawiły się nowe faktury w porównaniu do ostatniego sprawdzenia. W przypadku znalezienia nowych, wcześniej nieprzetworzonych dokumentów należy wykonać dla nich czynności analogiczne, jak przy codziennym pobieraniu dokumentów.

Wyzwaniem w procesie jest codzienne przetworzenie dużej liczby plików, które obejmuje ich pobranie, weryfikację, określenie rodzaju oraz utworzenie listy faktur korygujących i wysyłkę korespondencji mailowej. Dodatkowym zadaniem jest okresowa weryfikacja już pobranych plików i porównanie danych względem poprzednich sprawdzeń.

Rozwiązanie

Przygotowanie automatyzacji procesu, w ramach którego robot:

 

 • pobiera dokumenty ze wskazanych aplikacji webowych,
 • kataloguje dokumenty na podstawie określonych parametrów,
 • przenosi pliki do określonych lokalizacji sieciowych celem ich dalszego przetwarzania,
 • przygotowuje zestawienie faktur korygujących i wysyła pliki do wskazanych odbiorców,
 • przeprowadza weryfikacje zebranych danych, grupuje dokumenty w zależności od ich typu i wprowadza statusy do zestawienia zbiorczego,
 • przeprowadza okresową weryfikację wsteczną pobranych dokumentów na podstawie wcześniej utworzonych raportów,
 • archiwizuje wyniki pracy oraz informuje użytkowników o przebiegu procesu.

Efekty

 • Zminimalizowanie czasu pracy człowieka – obsługa procesu sprowadza się wyłącznie sprawdzenia wyników pracy robota
 • Przeniesienie manualnej czynności z pracownika na robota, co pozwala skupić się wyłącznie na merytorycznej analizie danych zamiast na czasochłonnym i podatnym na błędy procesie ich przenoszenia
 • Standaryzacja podejścia i archiwizacji wyników
 • Znaczne zmniejszenie czasu wykonywania procesu pobierania, przenoszenia i wysyłania plików oraz ich weryfikacji
 • Zmniejszenie liczby błędów przy przenoszeniu dużego wolumenu danych
Automade-ikona-benefity startupowa atmosfera

Kluczowy rezultat:

Całkowita automatyzacja procesu

Zastosuj podobne wdrożenie w Twojej organizacji!

Automade-ikona-szybkie wdrożenia w świat RPA
 

Skontaktuj się z nami

 • Porozmawiajmy o automatyzacji i wykorzystaniu robotów w Twojej firmie
 • Umów się na DEMO Robota
 • Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania