Senior Java Developer

Jako Senior Java Developer będziesz częścią zespołu odpowiedzialnego za rozwój i utrzymanie autorskiej platformy Robotic Desktop Automation.

 

O projekcie:

Naszym głównym celem jest szybkie i przyjazne dla użytkownika tworzenie zautomatyzowanych procesów, w których robot sam odtwarza na interfejsie użytkownika nauczone czynności. Realizujemy to poprzez analizę działań wykonywanych przez użytkownika w trakcie pracy, rozpoznanie jego intencji, a następnie ich prawidłowe odtworzenie – dzięki czemu możliwa jest automatyzacja całego procesu biznesowego.

Twoje obowiązki:

Do Twoich obowiązków będzie należała implementacja już zaplanowanych rozwiązań, jak również planowanie nowych funkcjonalności, przybliżających nasz projekt do celu. Rozwiązanie problemów, z którymi stykamy się na co dzień, wymaga nie tylko zdolności analitycznych, ale również sporej dozy kreatywności – dlatego też jesteśmy otwarci na nieszablonowe rozwiązania.

Jak pracujemy:

W codziennej pracy skupiamy się na jakości kodu, dlatego też poza narzędziami do statycznej analizy kodu przeprowadzamy wnikliwe code review, a całość kodu jest testowana przez unit-testy (średnio 70% pokrycia), jak i zautomatyzowane testy regresji. Ponieważ nasz projekt składa się z wielu elementów – każdy może znaleźć w nim zadania odpowiadające jego umiejętnościom i zainteresowaniom.

Stock technologiczny:

Java 11, Spring, TDD, Spock, Clean Code, OpenCV, Image Processing, Machine Learning, C++, Docker, Vaadin, Git

Oczekujemy od Ciebie:

 • 5 lat doświadczenia w Javie
 • Kreatywności w rozwiązywaniu problemów technicznych
 • Proaktywności i odpowiedzialności za realizację tasków do końca
 • Dbałość o jakość pisanego kodu (Clean Code, TDD, Clean Architecture i Code Review)
 • Wykształcenia wyższego: informatyka lub kierunki pokrewne
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego

Co Ci oferujemy:

 • Interesujący i pełen wyzwań projekt
 • Codzienną pracę nad nowymi funkcjonalnościami i współtworzenie nowatorskich rozwiązań
 • Realny wpływ na rozwój produktu
 • Najnowsze technologie i biblioteki oraz realny wpływ na ich wybór
 • Pracę w zespole zorientowanym na dzielenie się wiedzą i pomysłami
 • Pracę w metodologii Agile, codzienne stand’upy o 10:00, sprinty 2-tygodniowe
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Kafeteryjny system benefitów

 

Automade jest brandem Extreme Robotics Sp. z o.o.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Extreme Robotics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2/73, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 373797.
Klikając w przycisk „Wyślij aplikację” lub wysyłając maila na adres [email protected], lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Automade zgadzasz się na przetwarzanie przez Extreme Robotics Sp. z o.o. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie na potrzeby przyszłych rekrutacji, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: Zgadzam się na przetwarzanie przez Extreme Robotics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2/73 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów obecnej i przyszłych rekrutacji.
W każdym czasie możesz cofnąć wszystkie lub poszczególne zgody, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wyślij aplikację