Weryfikacja statusu podatnika VAT

Case Study

Weryfikacja statusu podatnika VAT

Case study - Weryfikacja statusu podatnika VAT

O firmie

Dział księgowości w średniej wielkości firmie handlowej.

Problem

Czasochłonny proces weryfikacji statusu podatnika – firma zobowiązana jest każdorazowo przed zleceniem przelewu weryfikować status kontrahentów na wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, udostępnionych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Rozwiązanie

Przygotowano automatyzację procesu, w ramach którego robot m.in.:

  • pobiera dane z pliku Excel z rachunkami bankowymi kontrahentów,
  • kopiuje rachunek bankowy,
  • uzupełnia plik o status kontrahenta,
  • pobiera potwierdzenie sprawdzonego statusu

Efekty

  • eliminacja nużącego i powtarzalnego zadania,
  • ograniczenie czasu pracy człowieka – czas zaangażowania pracownika w proces sprawdzania spadł z 3 minut do zera,
  • przyspieszenie procesu – przekazanie weryfikacji robotowi,
  • poprawienie jakości – redukcja pomyłek do zera,
  • wzrost efektywności procesu bez zwiększenia zatrudnienia.

 

Sprawdź, jakie inne korzyści niesie za sobą automatyzacja prac biurowych.

Automade-ikona-szybkie wdrożenia w świat RPA

Szybkie i kompleksowe wdrożenie w świat RPA

Przeanalizujemy Twoje procesy, zaprojektujemy automatyzację, i przeszkolimy Twój zespół – od kilku minut do kilku dni w zależności od procesu.

Dowiedz się więcej