Uzupełnianie i zmiana danych w oparciu o dane użytkowników

Uzupełnianie i zmiana danych w oparciu o dane użytkowników

Wyzwanie

Dodawanie i aktualizacja MPK w trzech różnych aplikacjach.

Proces polega na uzupełnieniu słowników o nowe MPK w trzech systemach: Enova365 Kadry (wersja desktopowa), Enova365 Księgowość (wersja przeglądarkowa) oraz V-Desk na podstawie danych wskazanych przez użytkowników w pliku źródłowym Excel. Oprócz dodawania nowego MPK częścią procesu jest także aktualizacja już istniejących danych w wymienionych systemach.

Rozwiązanie

Przygotowanie automatyzacji procesu, w ramach którego robot:

 

  • odczytuje z pliku wejściowego informację o rekordzie, który ma być dodany lub zaktualizowany i w odpowiednim systemie wykonuje szereg operacji,
  • podczas jednego uruchomienia może prowadzić interakcję i wprowadzać dane do różnych systemów,
  • tworzy i wysyła użytkownikowi raport z wykonanej pracy zawierający informację o statusie przetwarzania a także godzinie rozpoczęcia i zakończenia procesowania danego rekordu,

Efekty

  • Uwolnienie zasobów ludzkich – całkowite odciążenie pracownika od wykonywania procesu. Jedynym zadaniem pracownika pozostaje wprowadzenie danych MPK do szablonu pliku wejściowego i wysłanie odpowiedniego maila w celu wyzwolenia pracy robota
  • Przyspieszenie procesu – robot prowadzi interakcję z systemami wielokrotnie szybciej niż człowiek, dzięki czemu w tym samym czasie może wprowadzić więcej danych niż wykonujący proces manualnie człowiek
Automade-ikona-benefity startupowa atmosfera

Kluczowy rezultat:

Wprowadzanie danych do 3 niezależnych systemów

Zastosuj podobne wdrożenie w Twojej organizacji!

Automade-ikona-szybkie wdrożenia w świat RPA
 

Skontaktuj się z nami

  • Porozmawiajmy o automatyzacji i wykorzystaniu robotów w Twojej firmie
  • Umów się na DEMO Robota
  • Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania