Rozliczanie banków za usługi dotyczące bankowości internetowej

Case Study

Rozliczanie banków za usługi dotyczące bankowości internetowej

Rozliczanie banków zrzeszonych w grupie za usługi dotyczące bankowości internetowej

Miesięczna oszczędność

10h

O firmie

Dział Finansowy

Problem

Wprowadzeniu do centralnego systemu rozliczeniowego transakcji zakupu i odsprzedaży bonów pieniężnych bankom z grupy bankowej – tworzone są transakcje zakupu zewnętrznego, sprzedaży wewnętrznej, transakcje zakupu wewnętrznego i sprzedaży zewnętrznej a na dodatek każda z tych transakcji musi być wprowadzona, zatwierdzona, zautoryzowana i zaksięgowana. Z Excela zawierającego dane dotyczące oczekiwanego wolumenu zakupu bonów pieniężnych pobierane są dane i ręcznie były one przepisywane do centralnego systemu bankowego DEF3000TR, po czym następowało generowanie potwierdzeń zakupu (osoby ręcznie robiły to poprzez szablon w Excelu i wydruk do PDF) a kolejnego dnia roboczego generowanie wyciągów (analogicznie jak potwierdzeń zakupu). Po wygenerowaniu każdego z dokumentów dodatkowo wysyłany jest on na określony adres mailowy danego banku z odpowiednią treścią wiadomości.

Rozwiązanie

Przygotowanie automatyzacji procesu, w ramach którego robot:

  • na podstawie zestawienia w Excelu zawierającego listę banków wraz z odpowiednimi parametrami określającymi konieczne dla danego banku usługi do zliczenia
  • generuje odpowiednie raporty poprzez klienta bazy SQL a następnie na podstawie wygenerowanych raportów zapisanych w formie Excela, zlicza wszystkie dane oraz wylicza kwoty
  • przygotowuje raporty w odpowiedniej strukturze, wysyła je do banków z grupy a następnie przygotowuje zestawienie dla księgowości.

Efekty

  • Pracownik zyskuje więcej czasu na inne czynności
  • Przyspieszenie procesu –redukcja manualnej pracy pod presją czasu
Automade-ikona-szybkie wdrożenia w świat RPA

Szybkie i kompleksowe wdrożenie w świat RPA

Przeanalizujemy Twoje procesy, zaprojektujemy automatyzację, i przeszkolimy Twój zespół – od kilku minut do kilku dni w zależności od procesu.

Dowiedz się więcej
Automade-ikona-szybkie wdrożenia w świat RPA
 

Skontaktuj się z nami

  • Porozmawiajmy o automatyzacji i wykorzystaniu robotów w Twojej firmie
  • Umów się na DEMO Robota
  • Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania