Przygotowanie danych na potrzeby utworzenia leada

marketing

Przygotowanie danych na potrzeby utworzenia leada

Wyzwanie

Manualne zbieranie danych leadów

W ramach procesu Działy Marketingu i Sprzedaży ręcznie wyszukują dane rejestracyjne i teleadresowe na podstawie nazwy firmy.

Wyzwaniem w procesie jest czasochłonność zbierania danych i mnogość źródeł, m.in. rejestry KRS i CEIDG, wyszukiwarki firm i panoramafirm.

Rozwiązanie

Przygotowanie automatyzacji procesu, w ramach którego robot:

 

 • przetwarza plik przygotowany przez użytkownika, który zawiera nazwę podmiotu,
 • posługując się nazwą podmiotu wyszukuje dane rejestracyjne i teleadresowe na zewnętrznych portalach (publicznych i komercyjnych),
 • weryfikuje wyniki i segreguje znalezione rekordy według skuteczności identyfikacji (jednoznaczne, niejednoznaczne, braki),
 • w przypadku jednoznacznych i wybranych niejednoznacznych podmiotów robot uzupełnia zestawienie danymi z wewnętrznej bazy danych (zapytanie SQL),
 • archiwizuje wyniki pracy oraz udostępnia użytkownikowi przygotowane zestawienia drogą mailową.

Efekty

 • Zwiększenie jakości procesów marketingowych i sprzedażowych – robot realizuje czynności, które do tej pory były wykonywane nieregularnie i nie w pełnym zakresie
 • Zminimalizowanie czasu pracy człowieka – obsługa procesu sprowadza się do weryfikacji wyników pracy robota i dostosowaniu wyników do bieżących potrzeb
 • Zwiększenie elastyczności planowanych działań i przyspieszenie procesu – pobieranie danych w sposób automatyczny pozwala na bieżące elastyczne zarządzanie bazami danych (w tym zwiększenie liczby rekordów, rozszerzenie grup docelowych, testy nietypowych grup itp.) bez dodatkowego obciążenia pracowników.
Automade-ikona-benefity startupowa atmosfera

Kluczowy rezultat:

Całkowita automatyzacja procesu

Zastosuj podobne wdrożenie w Twojej organizacji!

Automade-ikona-szybkie wdrożenia w świat RPA
 

Skontaktuj się z nami

 • Porozmawiajmy o automatyzacji i wykorzystaniu robotów w Twojej firmie
 • Umów się na DEMO Robota
 • Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania