Pobieranie danych dotyczących absencji pracowników z ERP

Case Study

Pobieranie danych dotyczących absencji pracowników z ERP

Miesięczna oszczędność

czas zaangażowania pracownika spadł do zera

O firmie

Dział HR

Problem

Pracochłonny proces sprawdzania nieobecności – na potrzeby rozliczeń i analiz oraz innych procesów odbywających się w dziale HR z systemu ERP należy wyciągnąć dane dotyczące rodzajów nieobecności pracowników (kierowców) w ostatnim miesiącu oraz umieścić je w odpowiedni sposób w pliku excel. Dodatkowym utrudnieniem było to, że proces jest wykonywany dla pracowników z Polski i oddzielnie dla pracowników z zagranicy. Proces był żmudny i czasochłonny.

Rozwiązanie

Przygotowanie automatyzacji procesu, w ramach którego robot:

  • pobiera dane dotyczące nieobecności kierowców z systemu ERP
  • umieszcza je w odpowiedni sposób w wynikowym pliku excel

Efekty

  • Zminimalizowanie czasu pracy człowieka – proces jest prowadzony w pełni automatycznie
  • Przyspieszenie procesu – przekazanie większej części pracy robotowi
  • Poprawienie jakości – redukcja pomyłek praktycznie do zera
  • Wzrost efektywności procesu – bez zwiększenia zatrudnienia
Automade-ikona-szybkie wdrożenia w świat RPA

Szybkie i kompleksowe wdrożenie w świat RPA

Przeanalizujemy Twoje procesy, zaprojektujemy automatyzację, i przeszkolimy Twój zespół – od kilku minut do kilku dni w zależności od procesu.

Dowiedz się więcej
Automade-ikona-szybkie wdrożenia w świat RPA
 

Skontaktuj się z nami

  • Porozmawiajmy o automatyzacji i wykorzystaniu robotów w Twojej firmie
  • Umów się na DEMO Robota
  • Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania