Import wyciągów MT940 do systemu Nasz Bank

Case Study

Import wyciągów MT940 do systemu Nasz Bank

Miesięczna oszczędność

czas zaangażowania pracownika spadł do zera

O firmie

Dział Księgowości

Problem

Codzienny proces pobierania wyciągów z banku – każdego dnia pracownik działu księgowości importuje pobrane z banku wyciągi w formacie MT940. Czynność prosta i łatwa, ale kilkanaście wyciągów każdego dnia roboczego pochłaniało co najmniej kilkanaście minut z czasu pracy pracownika.

Rozwiązanie

Przygotowanie automatyzacji procesu, w ramach którego robot:

  • otwiera i loguje się do aplikacji Nasz Bank
  • przechodzi do modułu importu wyciągów
  • generuje ścieżkę do aktualnych wyciągów za dany dzień
  • importuje wszystkie pliki po kolei

Efekty

  • Zminimalizowanie czasu pracy człowieka, proces jest w pełni automatyczny
  • Przyspieszenie procesu – przekazanie całej pracy robotowi; redukcja manualnej pracy pod presją czasu
  • Poprawienie jakości – redukcja pomyłek do zera
  • Czas zaangażowania pracownika spadł
    do zera
Automade-ikona-szybkie wdrożenia w świat RPA

Szybkie i kompleksowe wdrożenie w świat RPA

Przeanalizujemy Twoje procesy, zaprojektujemy automatyzację, i przeszkolimy Twój zespół – od kilku minut do kilku dni w zależności od procesu.

Dowiedz się więcej