AUTOMADE > Blog PL  > Strategie skutecznej automatyzacji w firmie – 5 najczęstszych błędów

Strategie skutecznej automatyzacji w firmie – 5 najczęstszych błędów

strategie automatyzacji

Spis treści:

Brak strategii i jasno określonych celów automatyzacji

Wybór nieodpowiednich procesów do automatyzacji

Niedostateczna analiza procesów przed automatyzacją

Brak szerzenia wiedzy nt. robotyzacji wewnątrz firmy

Brak przeznaczenia odpowiednich zasobów na automatyzację

 

W erze dynamicznych i konkurencyjnych rynków biznesowych technologia automatyzacji odgrywa coraz większą rolę w doskonaleniu procesów, zwiększaniu efektywności i osiąganiu przewagi konkurencyjnej. Wiele organizacji popełnia błędy w strategii automatyzacji, które mogą wpłynąć na rezultaty i skuteczność wprowadzanych rozwiązań. W tym artykule omówimy pięć najczęstszych błędów w automatyzacji procesów oraz sposoby jak ich unikać.

 

Błąd 1: Brak strategii i jasno określonych celów automatyzacji

Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przy automatyzacji procesów jest brak jasno sprecyzowanej strategii i celów. Wdrożenie robotyzacji powinno być strategicznie przemyślane i ściśle powiązane z celami firmy. Nie wystarczy automatyzować procesy. Bez wiedzy, jakie korzyści ma przynieść i jak wpłynie na organizację jako całość, nie uda się zbudować spójnej wizji. Dlatego ważne jest, aby przed rozpoczęciem automatyzacji dokładnie określić cele i strategię działania.

Umocowanie w firmie jest równie istotne. Robotyzacja powinna być widziana jako pełnowartościowa forma automatyzacji, a nie tylko narzędzie do oszczędzania czasu. Powinna być integralną częścią strategii firmy i mieć wsparcie zarządu oraz innych decydentów. Tylko wtedy można osiągnąć pełen potencjał robotyzacji i maksymalne korzyści dla organizacji.

 

Błąd 2: Wybór nieodpowiednich procesów do automatyzacji

Kolejnym błędem jest wybór nieodpowiednich procesów do automatyzacji. Często skupiamy się na automatyzacji tylko tych procesów, które są zbyt skomplikowane lub trudne do wykonania manualnie. Jednak automatyzowanie „małych” procesów również może przynieść znaczące korzyści. Czasochłonne, powtarzalne zadania mogą być idealnymi kandydatami do automatyzacji, niezależnie od ich skomplikowania.

Podczas wyboru procesów do automatyzacji warto skupić się na ścieżce procesu, która rozwiązuje większość przypadków. Wybierając tę część procesu, która jest najczęściej wykonywana, osiągniemy największą efektywność i skuteczność. Ponadto warto automatyzować tylko uporządkowane procesy, które są dobrze zdefiniowane i posiadają ustaloną strukturę. Automatyzacja chaotycznych, niestabilnych procesów może prowadzić do jeszcze większych problemów.

Automade-ikona-szybkie wdrożenia w świat RPA

Szybkie i kompleksowe wdrożenie w świat RPA

Przeanalizujemy Twoje procesy, zaprojektujemy automatyzację i przeszkolimy Twój zespół – od kilku minut do kilku dni w zależności od procesu.

Dowiedz się więcej

Błąd 3: Niedostateczna analiza procesów przed automatyzacją

Innym częstym błędem jest brak wystarczającej analizy procesów przed automatyzacją. Czasami organizacje chcą szybko wprowadzić robotyzację, pomijając dogłębną analizę procesów. Jednak zaniedbanie tej części może prowadzić do czasochłonnego wdrożenia, gdy problemy pojawiają się na późniejszym etapie.

Ważne jest, aby przed automatyzacją dokładnie zbadać procesy i zrozumieć ich działanie. W analizie procesów do automatyzacji powinny brać udział osoby doskonale znające dany proces. Warto również zwrócić uwagę na dodatkowe czynniki specyficzne dla robotyzacji, takie jak zgodność z przepisami, bezpieczeństwo danych czy ewentualne problemy zintegrowania z istniejącymi systemami.

 

Błąd 4: Brak szerzenia wiedzy nt. robotyzacji wewnątrz firmy

Kolejnym błędem jest brak szerzenia wiedzy na temat robotyzacji wewnątrz firmy. Wprowadzenie automatyzacji wymaga zaangażowania całej organizacji, a nie tylko jednego zespołu odpowiedzialnego za jej wdrożenie. Ważne jest, aby uświadomić biznes, jak działają roboty i jakie korzyści mogą przynieść.

Pochwalenie się udanymi wdrożeniami automatyzacji może stanowić inspirację dla innych działów firmy. Dlatego warto raportować wyniki automatyzacji do zarządu i osób decyzyjnych, aby pokazać im wartość tych rozwiązań. Ponadto, szkolenie użytkowników w zakresie korzystania z robotów oraz motywowanie do przekazywania feedbacku może przyczynić się do jeszcze lepszego wykorzystania możliwości automatyzacji w firmie.

 

Błąd 5: Brak przeznaczenia odpowiednich zasobów na automatyzację

Ostatnim, ale nie mniej istotnym błędem jest brak przeznaczenia odpowiednich zasobów na automatyzację. Wiele organizacji nie przykłada dostatecznej wagi do wyznaczenia godzin lub części etatu na zadania związane z automatyzacją. Bez odpowiedniego zaangażowania i zasobów w postaci czasu i ludzi, procesy automatyzacji mogą zostać opóźnione lub nie osiągnąć oczekiwanych rezultatów.

Ważne jest wyznaczenie odpowiednich zasobów na zadania związane z automatyzacją. Może to obejmować wyodrębnienie czasu pracy dla pracowników, którzy będą odpowiedzialni za wdrożenie automatyzacji, a także zapewnienie merytorycznego wsparcia w postaci mentoringu i szkoleń.

Automatyzacja procesów w firmie może przynieść wiele korzyści, ale tylko wtedy, gdy strategia. Unikanie pięciu najczęstszych błędów, takich jak brak strategii i celów, wybór nieodpowiednich procesów, niedostateczna analiza, brak szerzenia wiedzy wewnątrz firmy i brak odpowiednich zasobów, pozwoli organizacji skutecznie wdrożyć automatyzację i osiągnąć zamierzone cele. Pamiętajmy, że automatyzacja jest narzędziem, które może znacznie ułatwić pracę, ale to my, ludzie, nadal jesteśmy kluczowymi decydentami odpowiedzialnymi za sukces jej wdrożenia.

Zastanawiasz się, w jaki sposób zbudować skuteczną strategię automatyzacji w Twojej firmie? Umów się z naszym doradcą, który przeprowadzi Cię przez ten proces krok po kroku.

Rozpocznij transformację cyfrową dzięki RPA już dziś

Automade-ikona-szybkie wdrożenia w świat RPA
 

Skontaktuj się z nami

  • Porozmawiajmy o automatyzacji i wykorzystaniu robotów w Twojej firmie
  • Umów się na DEMO Robota
  • Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania