Automade > Akademia  > Filmy instruktażowe

Filmy instruktażowe

    Filmy instruktażowe:

    1. Interfejs – widok podstawowy i listy
    2. Interfejs – widok zaawansowany
    3. Nagrywanie i edycja makra