AUTOMADE > Akademia  > Filmy instruktażowe

Filmy instruktażowe

Filmy instruktażowe:

1. Interfejs – widok podstawowy i listy
2. Interfejs – widok zaawansowany
3. Nagrywanie i edycja makra