Czym jest i do czego służy Centralne Repozytorium AUTOMADE?

Czym jest i do czego służy Centralne Repozytorium AUTOMADE?

W tym artykule dowiesz się:

  • Czym jest Centralne Repozytorium?
  • Do czego służy?
  • Kiedy warto z niego korzystać?

Czym jest Centralne Repozytorium AUTOMADE?

Centralne Repozytorium jest bazą makr dostępnych dla wszystkich użytkowników firmy, zespołu lub organizacji. Makra w nim udostępnione mogą być odtwarzane przez każdego użytkownika przypisanego do danej grupy. Ponadto, każdy użytkownik robota (z wyjątkiem wersji DESKTOP) może przesłać do Repozytorium stworzone przez siebie makro. O tym, jak dodać makro Repozytorium przeczytasz w artykule “Jak publikować makra w Centralnym Repozytorium?”.

Przekazane przez użytkownika makro można przypisać do wszystkich osób w firmie lub tylko do wybranych zespołów – np. ograniczając do działu finansów, HR lub księgowości. Do zarządzania makrami udostępnionymi w Centralnym Repozytorium służy HUB AUTOMADE. Więcej o HUBie przeczytasz w artykule “Czym jest HUB AUTOMADE?”

Do czego służy Centralne Repozytorium?

Celem Centralnego Repozytorium jest maksymalne ułatwienie dzielenia się makrami pomiędzy pracownikami organizacji. Pracownicy w firmach i organizacjach korzystających z automatyzacji procesów biznesowych często korzystają z tych samych narzędzi i wykonują podobne zadania. Centralne Repozytorium zapewnia swobodne przekazywanie sprawdzonych makr pomiędzy pracownikami i zespołami.

Kiedy warto z niego korzystać?

Zawsze, gdy wiele osób w organizacji potrzebuje podobnych rozwiązań. Przygotowane i sprawdzone makro użytkownik wysyła do Repozytorium, po czym musi ono być przypisane do odpowiedniej grupy. Grupą może być na przykład dział firmy lub grupa projektowa. Po przypisaniu makro będzie dostępne użytkowników danej grupy na liście makr w sekcji Repozytorium centralne. 

Przykład:

W dziale finansowym firmy pracuje 5 osób, które zmagają się z problemem czasochłonnego wypełniania dokumentów PDF. Jedna z osób przy użyciu robota AUTOMADE tworzy makro, które automatyzuje ten proces, po czym udostępnia je w Centralnym Repozytorium. Administrator akceptuje przesłane makro i przypisuje je do grupy “Dział Finansów”. Po przypisaniu pozostali pracownicy automatycznie uzyskają dostęp do makra w swoim robocie i będą mogli z niego korzystać.

W artykule “Jak nagrać makro z wykorzystaniem pliku PDF?” opisujemy proces stworzenia takiego makra.