Projekty UE

Extreme Robotics Lab Sp. z o.o.

Extreme Robotics Lab Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Extreme Robotics Lab Sp. z o.o. ”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach Działania 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo – rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego nowego w skali międzynarodowej narzędzia do automatyzacji procesów biznesowych, umożliwiającego m. in. podniesienie jakości wykonywanej przez roboty software’owe pracy, rozumienie zadań i pytań oraz wyszukiwanie właściwej informacji z wewnętrznych i zewnętrznych systemów w organizacji.

W wyniku realizacji projektu Extreme Robotics Lab Sp. z o.o. stanie się liderem w oferowaniu produktów z zakresu automatyzacji i robotyzacji na rynku polskim i będzie mógł skoncentrować się na prowadzeniu własnej, zarobkowej działalności gospodarczej opartej o wyniki przeprowadzonych w ramach projektu prac B+R.

Wartość realizowanego projektu: 1 080 000,00 zł

Wkład z Funduszy Europejskich: 80%

SemanticVisionBOT – inteligentne narzędzie Robot Desktop Automation wykorzystujące semantyczną interpretację informacji do wsparcia użytkownika przy automatyzacji zadań

Umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-1122/21-00 z dnia 2021-12-27

Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych prowadzących do opracowania znacząco ulepszonego produktu – narzędzia informatycznego do automatyzacji procesów biznesowych działającego w oparciu o autorskie algorytmy z zakresu Computer Vision oraz analizy semantyczno-kognitywnej.

Planowane efekty
Zaplanowano opracowanie prototypu narzędzia do automatyzacji procesów biznesowych wykorzystującego narzędzia z zakresu Computer Vision i analizy semantyczno-kognitywnej. Rozwiązanie opiera się na założeniu udostępnieniu możliwości skorzystania z narzędzia przez bezpośrednich użytkowników procesów, bez konieczności wsparcia programistów. Narzędzie to kierowane jest do dużej grupy osób, którzy wykonują powtarzalne czynności, które mogłyby być zautomatyzowane, ale osoba taka nie posiada wystarczających kompetencji związanych z tworzeniem makr i skryptów.

Główni odbiorcy rezultatów projektu
Z uwagi na możliwość zastosowania nowego system w praktycznie wszystkich branżach, to grupa docelowa rozwiązania jest bardzo szeroka i zaliczają się do niej wszystkie duże i średnie przedsiębiorstwa zarówno w Polsce jak i w Europie.
Ponadto jako kluczowych odbiorców zidentyfikowano podmioty z sektora centrów operacyjnych/outsourcingowych i usług wspólnych, ponieważ ich działalność biznesowa opiera się na wykonywaniu powtarzalnych czynności dla swoich klientów na wielu systemach w różnych technologiach, co idealnie wpisuje się w zakres automatyzacji jaki może być zrealizowany przy użyciu proponowanego rozwiązania.

Wartość realizowanego projektu: całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 6 433 000,00 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania – wkład Funduszy Europejskich – wynosi 4 655 526,25 PLN, co stanowi 72,37 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do dofinansowania