Jak użyć makra, które jest udostępnione?

Jak korzystać z makr udostępnionych w Centralnym Repozytorium?

Centralne Repozytorium narzędzia AUTOMADE to baza makr dostępnych dla całej firmy lub wybranych zespołów. Służy ono do swobodnego dzielenia się stworzonymi makrami, by ze sprawdzonego rozwiązania automatyzacji mogli korzystać wszyscy pracownicy w organizacji. W tym artykule opowiemy, jak korzystać z makr z Centralnego Repozytorium. 

Lista makr z Centralnego Repozytorium

Aby przeglądać makra udostępnione przez innych użytkowników w Repozytorium, należy otworzyć widok listy. Na liście tego widoku makra są wyraźnie podzielone na makra lokalne i makra z Centralnego Repozytorium. Uruchamianie makr w obu przypadkach działa tak samo. Należy wybrać z listy konkretne makro i kliknąć przycisk Odtwarzaj.

Co istotne, makra udostępnione w Centralnym Repozytorium nie mogą być edytowane przez użytkowników. Jeśli użytkownik chciałby zmodyfikować makro, musi je zapisać na komputerze lokalnie i pracować na makrze w obrębie swojego robota. Więcej na ten temat opisujemy w artykule “Jak edytować makro udostępnione w Centralnym Repozytorium?”.

Każdy użytkownik robota (z wyjątkiem posiadaczy robota w wersji DESKTOP) może przesłać stworzone przez siebie makro do Repozytorium. Zanim jednak inni pracownicy będą mogli z niego korzystać, musi ono być następnie przypisane do określonej grupy poprzez HUBa AUTOMADE. Może to być cała firma, określony dział lub grupa projektowa. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule “Jak publikować makra w Centralnym Repozytorium?

WAŻNE: w przypadku, gdy makro udostępnione w Centralnym Repozytorium korzysta z plików znajdujących się na dysku, jak na przykład arkusze Excel lub pliki PDF, należy upewnić się, że pliki te mają odpowiednie nazwy i znajdują się we właściwych miejscach na dysku. Dlaczego jest to tak istotne?

Przykład: 

Pracownik działu finansów stworzył makro służące do wypełniania dokumentów PDF. Do wypełniania dokumentów makro wykorzystuje plik Excel z danymi kontrahentów oraz szablon PDF, do uzupełniania danymi i eksportowania gotowych plików do folderu.

Aby makro działało na innych komputerach, dane pliki muszą się na nich znajdować i mieć takie same nazwy. W innym przypadku robot nie zlokalizuje ich i nie wykona makra oraz wyświetli informację, że nie znalazł wymaganego pliku.