Jak publikować makra w Centralnym Repozytorium?

Centralne Repozytorium narzędzia AUTOMADE to baza makr dostępnych dla całej firmy lub wybranych zespołów. Każdy użytkownik robota (z wyjątkiem posiadaczy robota w wersji DESKTOP) może przesłać do Repozytorium stworzone makro. W tym artykule dowiesz się:

  • Jak przesłać stworzone makro do Centralnego Repozytorium
  • Jak udostępnić makro wszystkim pracownikom firmy lub konkretnym działom z poziomu HUBa AUTOMADE

Jak przesłać stworzone makro do Centralnego Repozytorium?

Aby przesłać makro do Repozytorium, otwórz widok listy i lewym przyciskiem myszy kliknij makro, które chcesz wysłać. 

Następnie rozwiń menu (1) i kliknij przycisk “Publikuj makro” (2).

Makro zostanie wysłane do Repozytorium, lecz jeszcze w tym momencie nie będzie dostępne dla pozostałych pracowników. Musi zostać najpierw przypisane do odpowiedniej grupy w HUBie AUTOMADE. 

HUB jest narzędziem administracyjnym dla firm i organizacji, które służy do zarządzania makrami w Repozytorium, bezpiecznego przechowywania haseł i zmiennych używanych w makrach, czy też zarządzaniem wszystkimi robotami w ramach organizacji. Więcej na temat HUBa opisujemy w artykule “Czym jest HUB AUTOMADE?”.

Jak udostępnić makro wszystkim pracownikom firmy lub konkretnym działom z poziomu HUBa AUTOMADE?

Makro przesłane przez użytkownika robota do Repozytorium musi zostać przypisane do wybranej grupy przez administratora HUBa. Poniżej opisujemy, jak to wykonać. 

  1. Przejdź do sekcji Makra. Znajdują się tutaj wszystkie przesłane przez użytkowników organizacji makra. W tabeli jest informacja o 
  • Nazwie makra (1)
  • Wersji makra (2)
  • Dacie utworzenia (3)

  1. W rubryce Akcje (4) znajdują się przyciski, który przenoszą do okna opcji Edycji wybranego makra w repozytorium. 

Po kliknięciu przycisku otworzy się okno, w którym można edytować nazwę makro i przypisać je do wybranych grup. Grupami mogą być działy firmy, jak np. Finanse, HR, Księgowość lub grupy projektowe, a także po prostu cała firma. Więcej o tworzeniu grup opisujemy w artykule “Do czego służą grupy w narzędziu AUTOMADE?”.

Aby przypisać makro do konkretnej grupy, należy zaznaczyć ją na liście po lewej i przyciskiem ze strzałkami przenieść na listę po prawej. Jeśli chcemy przypisać makro do kilku grup, można zaznaczyć wszystkie naraz przytrzymując przycisk CTRL. 

  1. Po przeniesieniu pożądanych grup potwierdź edycję makra przyciskiem Zastosuj. Po zatwierdzeniu wyboru wszyscy użytkownicy, których roboty AUTOMADE są przypisane do konkretnej grupy będą już mogli korzystać z makra korzystając z listy Repozytorium Centralne na widoku listy. Co istotne, udostępnione w ten sposób makro nie może być edytowane przez użytkowników robotów. Aby je modyfikować, użytkownik musi zapisać jego lokalną kopię na swoim komputerze. Edytowane w ten sposób makro można ponownie wysłać do Centralnego Repozytorium. Więcej na ten temat opisujemy w artykule “Jak edytować makro udostępnione w Centralnym Repozytorium?”.