Jak edytować makro udostępnione w Centralnym Repozytorium?

Jak edytować makro udostępnione w Centralnym Repozytorium?

Centralne Repozytorium to baza makr dostępna dla wszystkich pracowników w firmie lub określonych działów lub grup projektowych. Jego celem jest swobodne dzielenie się sprawdzonymi makrami pomiędzy członkami organizacji. 

Z zasady makra udostępniane z Repozytorium są gotowymi i sprawdzonymi rozwiązaniami. Użytkownicy, którym udostępnione są te makra mogą swobodnie z nich korzystać, lecz nie mogą ich modyfikować, by nie naruszyć ich funkcjonalności. 

Jeśli jednak użytkownik chce usprawnić dane makro lub uzupełnić o dodatkowe kroki, może zapisać jego lokalną kopię na swoim komputerze. Tak zapisane makro można dowolnie modyfikować i po ukończeniu edycji ponownie wysłać do Repozytorium. Więcej o samej edycji przeczytacie w artykułach:

“Jak modyfikować stworzone makro? – usuwanie i dodawanie kroków”

“Nagrywanie dodatkowych kroków do makra”

Jak zapisać lokalnie makro z Centralnego Repozytorium?

Aby zapisać lokalnie makro z Repozytorium, zaznacz je na liście makr, a następnie w opcjach widoku zaawansowanego wybierz przycisk zapisz jako:

Następnie w widoku listy wpisz nową nazwę makra i zatwierdź wybór.  

Makro zostanie zapisane na dysku i widoczne w górnej części widoku listy makr. Wszystkie makra pochodzące z Centralnego Repozytorium są zaznaczone na liście ikoną

Tak zapisane makro może już być edytowane przez użytkownika robota i wysłane w zaktualizowanej wersji ponownie do Centralnego Repozytorium. Następnie musi zostać ponownie zatwierdzone i przypisane do określonej grupy lub grup w HUBie AUTOMADE. Dopiero po przypisaniu do grup makro będzie dostępne wybranym użytkownikom robotów. Proces publikacji makra dokładnie opisujemy w artykule “Jak publikować makra w Centralnym Repozytorium?”.