Nagrywanie dodatkowych kroków do makra

Każde nagrane makro można na wiele sposobów modyfikować. Jedną z możliwości jest nagrywanie dodatkowych kroków. Pozwala to uniknąć konieczności ponownego nagrania całego makra, jeśli chcielibyśmy je tylko uzupełnić. Funkcja ta może się przydać na przykład jeśli:

  • Pominęliśmy jakieś kroki podczas nagrywania i chcemy uzupełnić makro
  • Chcemy uzupełnić działające już makro o dodatkowe kroki

W obu przypadkach mamy trzy możliwości dodania kroków do makra – nagrywanie, dodawanie manualne i dodawanie z narzędzia debugowania. Najprostszym rozwiązaniem jest to pierwsze, ponieważ przebiega w taki sam sposób, jak standardowe nagrywanie makra. W tym artykule dowiecie się, jak kolejno nagrywać dodatkowe kroki do makra.

Ustal dokładnie, w którym momencie makra chcesz dodać kroki

Aby dokładnie zlokalizować  miejsce, w którym chcesz dodać kolejny krok, przejdź do Widoku zaawansowanego klikając trzecią ikonkę w lewym górnym rogu narzędzia.

W Widoku zaawansowanym widać wszystkie kroki makra, ułożone od góry do dołu. Znajdź krok, po którym chcesz dodać kolejny i naciśnij go prawym przyciskiem myszy. Z menu kontekstowego wybierz przycisk “Nagraj kroki po tym kroku”.

Jak widać na obrazku poniżej, po naciśnięciu przycisku aplikacja wykona wszystkie kroki makra aż do tego, który wybraliśmy, a następnie rozpocznie się Nagrywanie. Postępujemy więc wtedy tak, jak podczas zwyczajnego nagrywania makra, czyli wykonujemy dodatkowe czynności, które będą dodane do wcześniej stworzonych kroków.

Po dodaniu wszystkich zaplanowanych kroków zatrzymaj nagrywanie przyciskiem Stop w aplikacji. Tak samo, jak podczas standardowego nagrywania.

Po zatrzymaniu nagrywania aplikacja zapyta nas, czy ma kontynuować odtwarzanie pozostałych kroków. 

Jeśli chcesz kontynuować odtwarzanie makra np. w celu sprawdzenia poprawności działania z dodanymi krokami, wybierz opcję “Tak”. W innym wypadku kliknij “Nie”. 

Nowe kroki zostaną wyróżnione na liście w Widoku zaawansowanym jako nowy blok “Dograne kroki”. Dzięki temu mamy jasny podgląd, które działania zostały przez nas w danym momencie dodane. 

To tyle, jeśli chodzi o nagrywanie dodatkowych kroków. Sprawdź też:

Jak manualnie dodawać kroki?