Jak stworzyć pętlę w makrze?

Jak stworzyć pętlę w makrze?

Pętla to jedna z najczęściej używanych funkcji w automatyzacji. Pozwala na powtarzanie nagranych czynności do momentu osiągnięcia określonego efektu. To właśnie dzięki tworzeniu pętli narzędzie AUTOMADE wykonuje w błyskawiczny sposób czasochłonne dla człowieka zadania. 

Czym jest i jak działa pętla?

Pętla to jedno z najczęściej używanych funkcji w narzędziu do robotyzacji procesów biznesowych AUTOMADE. Oznacza powtarzanie danych danej operacji w nieskończoność lub do momentu aż wydarzy się określony efekt.

Możemy na przykład stworzyć pętlę, która co godzinę sprawdzać będzie temperaturę powietrza w Google, a w momencie gdy ta spadnie poniżej 0, dostaniemy powiadomienie na maila. 

Jak wykorzystuje się pętlę w automatyzacji?

Niemal każdy powtarzalny proces może zostać zautomatyzowany właśnie dzięki pętli. Zajęcia, które zajmują ludziom godziny, mogą zostać skrócone do minut lub nawet sekund dzięki narzędziu AUTOMADE. Niezależnie od branży i działu firmy, pętle wykorzystywane są w niemal każdym makro. Więcej o konkretnych przykładach zastosowań piszemy w artykule “Jakie procesy można automatyzować narzędziem AUTOMADE?”.

Jak stworzyć pętlę w makro?

Tworzenie pętli w trybie nagrywania

Pierwsza metoda tworzenia pętli jest dostępna podczas nagrywania makra. Po naciśnięciu przycisku “Nagrywaj” kliknij w “Narzędzia” i wybierz przycisk “Dodaj pętlę”. Po nazwaniu pętli i zatwierdzeniu, każdy kolejny krok, który wykonasz będzie zgrupowany jako jedna pętla jeżeli zostanie rozpoznany zbiór danych podczas nagrywania.  

Tworzenie pętli w trybie edycji makra

Drugą możliwością utworzenia pętli jest stworzenie jej już po nagraniu makra. W tym celu przejdź do widoku zaawansowanego, gdzie widoczne są wszystkie kroki i zaznacz te, z których chcesz utworzyć pętlę. Aby zaznaczyć kroki: 

  • kliknij w pierwszy krok, od którego chcesz rozpocząć pętlę, a następnie, przytrzymując klawisz SHIFT, kliknij w ostatni krok, lub 
  • przytrzymując klawisz CTRL, pojedynczo klikaj lewym przyciskiem myszy kroki, które chcesz zaznaczyć.

Po zaznaczeniu kroków, prawym przyciskiem myszy kliknij na dowolny zaznaczony krok i z menu kontekstowego wybierz opcję “Zgrupuj kroki” i “Pętla”.

Narzędzie stworzy blok z zaznaczonymi krokami. Kliknij blok, by otworzyć jego opcje edycji. 

W polu Ilość prób wpisz ile razy pętla ma być powtórzona, czyli to ile razy zostaną wykonane wszystkie kroki z pętli. 

Zaznaczenie Wstrzymanie kroku spowoduje, że podczas odtwarzania aplikacja zatrzyma się przed dotarciem do pętli. 

Opcja Pomiń krok spowoduje, że w trakcie odtwarzania aplikacja nie będzie wykonywać kroków z pętli. 

Segment Notatki jest dla swobodnego korzystania dla użytkownika.

W segmencie Logowanie możesz ustawić instrukcje dla aplikacji, jaki komunikat ma wyświetlać w przypadku konkretnego efektu pętli. Wiecej o tej funkcji przeczytacie w artykule “Do czego służy funkcja “Logowanie” w narzędziu AUTOMADE?”

Jak stworzyć pętlę na zbiorze danych?

Narzędzie AUTOMADE umożliwia tworzenie pętli opartych na konkretnych zbiorach danych, takich jak tabele w arkuszach Excel lub tabele HTML. W ich przypadku pętla będzie kończyła się w momencie wyczerpania danych w konkretnym zbiorze. 

Przykład:

Chcemy, by stworzone makro przeniosło dane z arkusza Excel na pojedyncze pliki PDF. Naszym zadaniem jest nagranie działań tylko na pierwszym wierszu oraz stworzenie pętli, która wykona to samo działanie na każdym kolejnym wierszu. Zupełnie jak w przypadku poniżej – chcemy utworzyć dokument widoczny po prawej dla każdej osoby z listy po lewej. 

Po nagraniu tej operacji, w widoku zaawansowanym zobaczymy wszystkie kroki, które nagraliśmy. W tym momencie makro będzie poprawnie wypełniać jeden dokument PDF, a na grafie wyglądać będzie tak:

Dopiero stworzenie pętli, która powtórzy to działanie na całym zbiorze danych sprawi, że aplikacja wykona zadanie do końca.

Klikamy w pierwszy krok, od którego chcemy rozpocząć pętlę, a następnie, przytrzymując klawisz SHIFT, klikamy w ostatni krok. Następnie kliknij przycisk z górnego panelu “Powtarzaj na zbiorze danych”. Robot zapyta Cię o zbiory danych, które ma uwzględnić w pętli. Należy wybrać odpowiedni zbiór, czyli np. wybrany arkusz w pliku Excel.

Utworzymy w ten sposób pętlę, która powtórzy działanie z pierwszego wiersza na wszystkich pozostałych wierszach arkusza Excel. 

W przypadku wszystkich kolejnych wierszy, nasze makro w grafie będzie wyglądało w ten sposób:

Jak widać, utworzony został blok pętli w zbiorze rekordów, który zgrupował wszystkie kroki pętli. Narzędzie AUTOMADE wykryło, że pętla dotyczy arkusza Excel i będzie powtarzać akcję aż skończą się nazwiska na liście.