Jak stworzyć makro ręcznie?

Jak stworzyć makro ręcznie?

Manualne dodawanie kroków i bloków

 

Makro można stworzyć na dwa sposoby: poprzez nagranie ruchów myszki i klawiatury, lub przez manualne stworzenie kroków. Ta druga możliwość dostępna jest w robocie w wersji STUDIO i SERVER. 

 

Jeśli chcesz stworzyć makro ręcznie, kliknij Stwórz nowe makro (1)

 

Następnie wybierz przycisk Dodaj krok (2). Z lewej strony robota pojawi się sekcja z wyszukiwarką akcji (3), blokami sterującymi (5), a po rozwinięciu przycisku krok akcji ukażą się wszystkie możliwe akcje robota AUTOMADE (4). 

 

Aby dodać poszczególne akcje lub bloki do nowego makra, przeciągnij je do centralnej części robota (6) – tam, gdzie pojawiają się kroki i bloki podczas automatycznego nagrywania makra. W prawej części okna możesz też ręcznie zmienić parametry kroków i bloków(7). 

 

Aby uruchomić makro wciśnij Odtwórz (8). 

 

Jednym ze sposobów manualnego grupowania kroków w bloki jest zaznaczenie myszką wszystkich kroków, które chcesz pogrupować i kliknięcie prawym przyciskiem myszy na jeden z nich. Z menu kontekstowego (9) wybierz Zgrupuj krok (10), a następnie wybierz interesujący Cię rodzaj bloku (11).

 

Debugowanie – manualna naprawa kroków

 

Czasami może się zdarzyć, że jakiś krok jest źle nagrany i makro zablokuje się na danym etapie lub nagra niechcianą operację. Żeby szybko namierzyć usterkę i ją naprawić, skorzystaj z funkcji debugowania. 

 

Do najczęstszych powodów pojawiania się błędów należą:

 

  • zbędne kliknięcia myszką lub klawiaturą
  • błędne zaznaczenie ekranu
  • nieprawidłowo określony XPath

 

  • problem z wyszukiwaniem selektora

 

Aby wejść w tryb debugowania, zaznacz błędny krok (1) i zaznacz opcję wstrzymanie kroku (2). Po uruchomieniu makra robot zatrzyma się przed tym krokiem i przejdzie w tryb debugowania. 

 

Jeśli nie chcesz przetestować działanie makra bez danego kroku, wybierz opcję Pomiń krok (3). Makro nie uwzględni go w odtwarzaniu, ale pozostanie on dostępny do edycji.

 

 

Myśl: Aby jednocześnie pominąć więcej niż jeden krok, zaznacz wszystkie kroki, których nie chcesz wyłączyć z działania i wciśnij CTRL+D. Robot nie wykona tych kroków i przejdzie do kolejnego, aktywnego działania.

 

Ważne: Przy pomijaniu kroków najważniejsze jest, by nie zaburzyć logicznego sensu makra, np. pominięcia otwarcia strony www, która niezbędna jest w całym procesie. Dodatkowo, przed każdym nagraniem pamiętaj o dobrych praktykach, które ograniczą liczbę błędów w robocie.