Jak modyfikować stworzone makro? – usuwanie i dodawanie kroków

W trakcie odtwarzania makra może się okazać, że jakiś krok w procesie został pominięty, nagrany niepotrzebnie lub nagrany nieprawidłowo. W niektórych przypadkach narzędzie samo poinformuje nas o błędzie (1), a w innych po prostu się uruchomi i wykona nagrane kroki prawidłowo, jednak wynik pracy robota będzie niezadowalający przez brak kluczowego kroku.

Jakie są najczęstsze powody modyfikacji makra?:

  • brak kroku niezbędnego do prawidłowego wykonania operacji
  • zbędne kroki, które spowalniają/uniemożliwiają działanie makra
  • nieprawidłowa kolejność kroków
  • błędy popełnione w trakcie nagrywania, np. zbyt duża liczba kliknięć myszką
  • zmiana struktury lub danych w plikach, z których robot pobiera informacje
  • zmiana interfejsu na stronie, z której korzysta makro

Makro można modyfikować na różne sposoby, jednak do najczęstszych operacji na już nagranych krokach należą usuwanie kroku, edytowanie kroku, nagrywanie dodatkowych kroków oraz ręczne dodawanie kroków.

Usuwanie kroku

Jeśli Twoje makro zawiera krok, którego chcesz się pozbyć:

  • kliknij na niego prawym przyciskiem myszy i wybierzesz opcję Usuń, lub 
  • oznacz ten krok lewym przyciskiem myszy i wciśniesz klawisz DELETE 

Możesz też zaznaczyć dowolną liczbę kroków, przytrzymując klawisz CTRL i lewym przyciskiem myszy zaznaczając kroki do usunięcia lub przytrzymując klawisz SHIFT i wciskając pierwszy i ostatni krok.

Aby potwierdzić usunięcie kroku, naciśnij Tak.

Edytowanie kroku

Każdy krok możesz manualnie edytować. Kliknij lewym przyciskiem myszy na dany krok i po prawej stronie robota wyświetli się panel z możliwościami edycji kroku. Możliwości edycji różnią się w zależności od tego, jakiego rodzaju akcji dotyczą. 

W poniższym przypadku, akcją jest skopiowanie komórki w Excelu. Możesz m.in. ręcznie ustawić, który wiersz lub kolumna powinna zostać skopiowana.

Wiesz już jak usuwać i dodawać krok, więc czas na nagrywanie kroków. Czas na dalszy etap, czyli:

Jak dogrywać kroki do makra?

Jak dodawać kroki manualnie?