Co może uniemożliwić prawidłowe nagranie makra?

Poprawnie nagrane i sprawdzone makro wciąż może napotkać pewne kłopoty podczas odtwarzania. W tym artykule powiemy, co może wpłynąć i uniemożliwić poprawne działanie makra. 

1. Zmiana interfejsu programu lub strony

Programy i strony internetowe, z których korzystamy czasem się zmieniają. Przyciski, które klikał robot zmieniają miejsce, wygląd, kolor, a czasem całkowicie znikają. 

Dzięki wielu selektorom narzędzie AUTOMADE jest odporne na dużą część tego typu zmian, jednak czasami zmiany na stronie będą na tyle duże, że konieczna będzie naprawa makro. Ryzyko powstaje też, gdy makro zostaje wymienione pomiędzy użytkownikami. Strony i aplikacje, z których korzystają użytkownicy mogą mieć różny wygląd i może wtedy też trzeba będzie nagrać pewne elementy ponownie.. 

Rozwiązanie: aby naprawić błąd wynikający ze zmiany interfejsu strony lub programu, ponownie nagraj lub zmodyfikuj istniejący fragment makra. W artykule “Jak modyfikować stworzone makro” przeczytacie, jak to zrobić.

2. Wyskakujące okienka na stronie lub w programie

Sytuacja ta zdarza się na przykład, gdy na stronie, z której korzysta makro, wprowadzony został popup (wyskakujące okienko) – np. “15% rabatu za zapis do newslettera”. Jeśli nagraliśmy makro zanim na stronie pojawiły się wyskakujące okienka, może się okazać konieczne zmodyfikowanie makra. 

Rozwiązanie: nagraj dodatkowy kroku do makra, który wyłączy wyskakujące okienko. Samo nagranie kroku kliknięcia w krzyżyk popupu lub przycisk “zamknij” może nie wystarczyć. Niektóre popupy otwierają się czasem dopiero po 3-5 sekundach. 

Dodaj więc krok w makro o nazwie “Czekaj” lub “Czekaj w przeglądarce” i ustaw je przed krokiem kliknięcia przycisku wyłączającego popup. 

3. Błąd ścieżki pliku

Błąd ten występuje najczęściej, gdy makro przewiduje otwarcie pliku w danym folderze i go tam nie znajduje. Zdarza się, że sprzątaliśmy na pulpicie i plik przypadkowo usunęliśmy lub po prostu przenieśliśmy do innego folderu. Robot AUTOMADE wyświetli wtedy jasny komunikat o błędzie

Rozwiązanie: przywróć plik do pierwotnego folderu lub zaktualizuj ścieżkę pliku w makro.

Bardzo podobna sytuacja może się wydarzyć, jeśli zmienimy nazwę pliku. Wtedy też należy wykonać jedną z dwóch akcji:

  • przywrócić pierwotną nazwę pliku
  • zaktualizować makro  

4. Problemy z połączeniem internetowym lub używaną stroną

Jeśli makro do poprawnego funkcjonowania musi wykonać operację na stronie internetowej, wszelkie kłopoty z połączeniem mogą uniemożliwić poprawne działanie. Problem może leżeć po stronie użytkownika – np. słabe połączenie Wi-Fi, ale również po stronie serwera, z którego pobieramy dane. 

Rozwiązanie: jeśli problem wynika z działania strony internetowej, z której pobieramy dane, warto rozważyć, czy te same dane nie znajdują się na innych, bardziej stabilnych witrynach lub dodać krok “Czekaj” lub “Czekaj w przeglądarce”, który da czas stronie na wczytanie. 

W przypadku, gdy problem leży po naszej stronie, pozostaje zbliżenie się do routera Wi-Fi, podłączenie kabla lub przełączenie na inne źródło internetu. 

5. Problemy z szybkością komputera

Narzędzie AUTOMADE ma określone wymagania sprzętowe i czasami problem z działaniem makra może wynikać ze zbyt niskich parametrów komputera. Może się wydarzyć, że makro, które zostało poprawnie nagrane i odtwarzane na jednym komputerze, może nie działać na słabszym urządzeniu, ponieważ słabsze urządzenie zapewnia mniejszą wydajność obsługiwanych aplikacji, co przekłada się na zmniejszenie wydajności robota lub całkowite zaprzestanie jego działania z powodu braku wystarczających zasobów.

Rozwiązanie: podobnie jak w przypadku ze słabym połączeniem internetowym, może pomóc zwiększenie oczekiwania kolejnymi etapami makra. Kluczowym jest ile dodatkowych aplikacji robot uruchomi w trakcie działania makra, tak by poza aplikacjami robot miał wystarczającą ilość zasobów na działanie.

Więcej na temat edycji, naprawy i dodawania kroków do makra przeczytacie w artykułach:

Jak modyfikować stworzone makro? 

Usuwanie i dodawanie kroków do makra

Nagrywanie dodatkowych kroków do makra

Jak znaleźć błąd w swoim makro?