Lista funkcji w robocie

Poniżej znajdziesz listę wszystkich funkcji – kroków, które można dodać w trakcie tworzenia makra w robocie. Kroki te możesz dodawać do makra i edytować je w widoku zaawansowanym robota.