Encyklopedia AUTOMADE

Encyklopedia AUTOMADE

 

Xpath

Ang. XML Path Language, w wolnym tłumaczeniu Język ścieżek XML, Język ścieżek

rozszerzalnego języka znaczników – język służący do adresowania części dokumentu

XML. AUTOMADE Robot wykorzystuje wartość Xpath do wskazania elementu strony,

gdzie robot będzie wykonywać określony przez użytkownika krok.

 

Makro

Zestaw rozkazów realizujący algorytm komputerowy przeznaczony do wykonywania

przez określoną aplikację (edytor, arkusz kalkulacyjny, program graficzny) zwykle w

celu automatyzacji pewnych czynności lub dokonania zmian w dokumentach bez

interakcji z użytkownikiem.

 

Picker

Jeden z elementów narzędzia debugującego robota. Picker pozwala zmienić wartość

UIautomation/xpath bez konieczności manualnej edycji selektorów.

 

Zmienna

Konstrukcja programistyczna posiadająca trzy podstawowe atrybuty: symboliczną

nazwę, miejsce przechowywania i wartość; pozwalająca odwoływać się przy pomocy

nazwy do wartości lub miejsca przechowywania.

 

Selektor

W przypadku robota, jest to wartość określająca element na którym robot wykonuje

działanie. Selektor może być określony Xpathem, UIpathem bądź fragementem ekranu

(screen scrapping).

 

Recordset

Zbiór rekordów (wierszy, kolumn) obecnych w tabeli.

 

Pętla

Umożliwia cykliczne wykonywanie ciągu kroków/akcji określoną liczbę razy, do

momentu zajścia pewnych warunków, dla każdego elementu kolekcji lub w

nieskończoność.

 

HUB

Hub jest swoistym „Centrum Dowodzenia” robota, w ktorym użytkownik moze

monitorowac obecne roboty, dodawać nowe, kreować zadania oraz zarządzać

centralnym repozytorium makr.

 

Wyrażenie CRON

Język poleceń do cyklicznego harmonogramowania egzekucji zadań/makr w określone

dni o wskazanej porze.

 

Uchwyt okna

Informacja, które okno powinno zostać przerzucone na pierwszy plan. Otwarcie okna

musi wynikać ze wcześniejszych operacji (czyli na przykład wywołanie operacji na tym

oknie)

 

Wirtualny kod znaku

Wartość reprezentująca poszczególne klawisze, lista znaków pod tym adresem.