Czym jest HUB AUTOMADE?

Czym jest HUB AUTOMADE?

HUB AUTOMADE to panel administracyjny służący do zarządzania robotami wewnątrz firmy lub organizacji. W HUBie można m.in. dodawać nowe roboty, przechowywać zaszyfrowane hasła, tworzyć grupy użytkowników i przypisywać do nich makra z Centralnego Repozytorium. W tym artykule dowiecie się jakie dokładnie funkcje ma HUB oraz jak z nich korzystać.

Interfejs HUBa AUTOMADE

HUB dzieli się na dwie podstawowe części. Po lewej znajduje się lista kategorii menu, a po prawej wyświetlane są opcje dla wybranej kategorii.

 

1. Strona domowa

Jest to menu domyślne, które pozwala szybko przejść do najczęściej wykorzystywanych kategorii HUBa – Roboty, Makra i Zadania. 

2. Roboty

W kategorii Roboty znajduje się lista wszystkich robotów zarejestrowanych w ramach organizacji oraz narzędzia do zarządzania nimi. Każdy robot na liście ma przypisane wartości: 

  • Nazwę
  • E-mail użytkownika 
  • Typ robota
  • Opis (opcjonalnie)
  • Datę ważności (opcjonalnie)
  • IP rejestracji
  • Status 

 

Naciśnięcie przycisku w rubryce Akcje pozwala przejść do opcji edycji danego makra. W pierwszej zakładce edycji, Ogólne,  można zmienić datę ważności robota, zmienić jego typ lub przypisać do wybranej grupy. Grupami w firmach mogą być określone działy, jak np. finanse, sprzedaż lub kadry lub jakiekolwiek inne grupy projektowe. Więcej o grupach w narzędziu AUTOMADE, ich funkcjach i zastosowaniu, przeczytasz w artykule “Czym są grupy w narzędziu AUTOMADE?”

 

W kolejnej zakładce okna edycji “Użytkownik” można dodać Opis robota oraz edytować  Imię i Nazwisko oraz E-mail osoby przypisanej do niego.

 

Ostatnia zakładka okna edycji robota to RDP

 

W tej kategorii można też rejestrować nowe roboty, czyli inaczej mówiąc, tworzyć nowe konta dla użytkowników robotów. Aby to zrobić, naciśnij przycisk z plusem w prawym górnym rogu panelu, a następnie uzupełnij niezbędne informacje. Są to takie same opcje, jakie dostępne są podczas edycji robota. 

3. Makra – Centralne Repozytorium

Tutaj znajdują się wszelkie makra udostępnione przez użytkowników robotów wewnątrz organizacji funkcją Publikuj makro na widoku listy. W Repozytorium znajdują się opcje edycji opublikowanych makr i przydzielania do konkretnych grup. Więcej na temat Centralnego Repozytorium opisujemy w artykułach:

  • Czym jest i do czego służy Centralne Repozytorium AUTOMADE?
  • Jak publikować makra w Centralnym Repozytorium?

 

4. Hasła i zmienne

W tej kategorii znajdują się wszelkie zmienne oraz zaszyfrowane hasła wykorzystywane w makrach wewnątrz firmy lub organizacji. Funkcja zapisywania haseł w HUBie znacznie zwiększa bezpieczeństwo dostępów, gdyż użytkownicy robota nie mają do nich wglądu..

 

Więcej na temat tej kategorii opisujemy artykule “Hasła i zmienne w HUBie AUTOMADE”.