W jaki sposób można wykorzystać narzędzie AUTOMADE?

Robotyzacja procesów biznesowych jest nowym trendem w zakresie zwiększania efektywności procesów i optymalizacji kosztów. Zastępuje ona część pracy wykonywanej przez pracowników zadaniami wykonywanymi przez roboty software’owe.

Głównymi efektami projektów tego typu są:

 • Przyspieszenie procesu,
 • Zmniejszenie czasu przeznaczanego przez pracownika na realizację procesu, a docelowo zmniejszenie liczby pracowników zaangażowanych w proces
 • Zwiększenie zadowolenia i efektywności pracowników przez ograniczenie ilości rutynowych i powtarzalnych zadań jakie muszą wykonywać,
 • Pracownicy mogą się skoncentrować na zadaniach o większej wartości dodanej.

Projekty robotyzacji są połączeniem:

 • Doradztwa w usprawnieniu procesów,
 • Wdrożenia robotów i narzędzi automatyzujących pracę,

Roboty software’owe są najbardziej skuteczne w zadaniach o wysokim potencjale automatyzacji, takich jak:

 • Zadania pochłaniające dużą ilość czasu lub angażujące dużą liczbę pracowników;
 • Zadania o okresowej dużej kumulacji do wykonania w krótkim czasie;
 • Zadania powtarzalne;
 • Zadania o jasno określonej procedurze wykonania;
 • Zadania z niską liczbą wyjątków;
 • Zadania podatne na błędy ludzkie lub manipulację;
 • Poufne dane, które lepiej aby przetwarzała maszyna niż ludzie;
 • Zadania wymagające agregacji danych z wielu źródeł oraz przełączania się między wieloma systemami informatycznymi;
 • Alternatywa wobec kosztownej integracji systemów IT, gdzie robot przenosi dane między systemami wewnętrznymi lub do zewnętrznych partnerów;

Im więcej powyższych warunków jest spełnionych tym większy jest również potencjał do automatyzacji zadań.

Przykłady zastosowania robotów:

1. Przenoszenie danych między systemami (środowisko Windows i aplikacje webowe);
2. Wprowadzanie danych z dokumentów do systemów;
3. Obsługa maili;
4. Zbieranie danych ze stron internetowych i zewnętrznych serwisów;
5. Agregowanie danych przez łączenie wielu plików Excel;
6. Przygotowanie spersonalizowanych ofert i pism w korespondencji masowej;
7. Przetwarzanie plików i przenoszenie do wskazanych folderów;
8. Tworzenie zestawień i raportów oraz wysyłanie do wskazanych osób;
9. Alternatywa wobec integracji systemów (wewnętrznych oraz partnerów zewnętrznych);
10. Obsługa systemów ERP, CRM;
11. Obsługa SAP;
12. Wszelkie zadania gdzie brakowało odpowiednich funkcjonalności w innych systemach przez co realizowano je ręcznie.