Strukturalny opis produktu – robot studio, robot serwer, robot desktop, hub

Wydzielamy 3 różne typy robotów AUTOMADE Robot oraz dodatkowo aplikację webową HUB służącą do administrowania i zarządzania dostępnymi robotami.

Robot DESKTOP służący do automatyzacji nadzorowanej

Aplikacja umożliwiająca odtwarzanie przez Robota nagranych lub stworzonych wcześniej procesów. Oprogramowanie naśladuje czynności użytkownika w systemach informatycznych, wykonuje obliczenia, inicjuje i wykonuje zadania zgodnie ze zdefiniowanym algorytmem (Makro). Robot instalowany jest na komputerze osobistym w środowisku Windows.

Robot STUDIO służący do nagrywania i tworzenia automatyzacji

Aplikacja pozwalająca na nagrywanie, odtwarzanie, edycję. projektowanie operacji/procesów/zadań realizowanych w aplikacjach/systemach i zapisywanie ich w postaci makr, które umożliwią odtworzenie operacji przez Robota Desktop lub Robota Server.

Robot SERWER służący do automatyzacji nienadzorowanej

Robot pozwalający na realizację zadań/operacji pomiędzy istniejącymi systemami informatycznymi, bez ingerencji człowieka, umożliwiający automatyzację powtarzalnych procesów i procesów biznesowych. Oprogramowanie naśladuje czynności użytkownika w systemach informatycznych, wykonuje obliczenia, inicjuje i wykonuje zadania zgodnie ze zdefiniowanym algorytmem (makro). Ma on możliwość harmonogramowania i wyzwalania zadań.

HUB służący do zarządzania robotami

Centralna aplikacja z interfejsem webowym pozwalająca na administrowanie zainstalowanymi Robotami AUTOMADE, dostępnymi makrami, posiadanymi licencjami, dostępem użytkowników do Robotów AUTOMADE,  zarządzanie pracą robotów oraz harmonogramowanie ich prac.