Jak zacząć korzystać z robota? Uruchomienie, rejestracja i instalacja

By zacząć korzystać z narzędzia, będziemy musieli przejść przez proces instalacji, rejestracji robota i uruchomienia go.

  • Uruchomienie aplikacji

Aby uruchomić robota, należy kliknąć na ikonę AUTOMADE Robot.

  • Rejestracja robota

Użytkownik rozpoczyna rejestrację robota od wprowadzenia kodu PIN (1) otrzymanego w zaproszeniu e-mail. Jeżeli zaproszenie nie zostało wysłane, wówczas wszystkie dane potrzebne do rejestracji robota należy uzyskać bezpośrednio od administratora HUB-a.


  • Pierwsze uruchomienie robota

Po wprowadzeniu kodu PIN (1) należy nacisnąć przycisk „Konfiguruj”. Zostanie wyświetlony ostatni krok rejestracji robota. Nazwa robota, adres HUB-a oraz kod PIN zostaną uzupełnione automatycznie. Jeżeli tak się nie stanie, wówczas należy wprowadzić odpowiednie wartości przesłane w zaproszeniu e-mail. Jeżeli zaproszenie nie zostało wysłane, wówczas te dane należy uzyskać bezpośrednio od administratora HUB-a. Użytkownik ustala hasło, którym będzie logował się do programu. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj”.

  • Kolejne uruchomienie robota

Po poprawnie przeprowadzonej rejestracji, użytkownik zostanie przeniesiony do menu logowania, gdzie w polu „Nazwa Robota” (1) powinna znaleźć się możliwość wybrania zarejestrowanego już robota. W polu „Hasło” (2) należy podać hasło, które zostało użyte przy rejestracji robota. Kiedy już oba pola zostaną uzupełnione, kliknięcie przycisku „Login” zaloguje robota do HUB-a oraz uruchomi program AUTOMADE Robot. Dodatkowo, użytkownik posiada możliwość zapamiętania hasła przez program, zaznaczając opcję „Nie wylogowuj Robota” (3)