Widok podstawowy STUDIO – funkcje i zastosowanie, przykłady

Widok podstawowy – funkcje, zastosowanie i przykłady

Narzędzie AUTOMADE posiada 3 tryby widoku. Najprostszy z nich to widok podstawowy. Poniżej przedstawimy wszystkie funkcje i zastosowania widoku podstawowego. Widok ten jest najbardziej kompaktowy i służy jako punkt wyjściowy do kolejnych działań z narzędziem. 

Widok podstawowy w czasie spoczynku

 1. Przycisk Widok podstawowy, służy do zmiany widoku. Robot na obrazku jest już w tym widoku, więc przycisk jest podświetlony. 
 2. Przycisk Widok listy służy do zmiany widoku.
 3. Przycisk Widok zaawansowany służy do zmiany widoku.
 4. Przycisk Nagrywaj, który rozpoczyna nagrywanie makra.
 5. Przycisk Odtwarzaj, który uruchamia aktywne makro. Aktywne, czyli właśnie nagrane makro lub inne, wybrane z listy makr w widoku listy lub widoku zaawansowanym. Po uruchomieniu narzędzia przycisk jest nieaktywny, gdyż żadne makro nie zostało jeszcze nagrane ani wybrane z listy makr. 
 6. W tym miejscu wyświetla się nazwa aktywnego makra oraz jego wersja. 
 7. Przycisk Minimalizuj.
 8. Przycisk Zamknij.

Widok podstawowy w czasie nagrywania

Po uruchomieniu nagrywania na widoku podstawowym pojawia się przycisk Narzędzia (1), Stop (2) oraz Pauza (3). Pełny opis funkcji podczas nagrywania opisujemy w artykule “Jak nagrać makro”.

Widok podstawowy po zakończeniu nagrywania

Po zakończeniu nagrywania widok podstawowy posiada następujące funkcje:

 1. Przycisk Odrzuć usuwa nagrane makro. 
 2. Przycisk Uruchom makro odtwarza nagrane makro.
 3. Przycisk Zapisz zapisuje makro. Po jego naciśnięciu należy wpisać nazwę makra i zatwierdzić wybór.