Widok listy STUDIO – funkcje i zastosowanie, przyklady

Widok listy – funkcje i zastosowanie, przykłady

Narzędzie AUTOMADE posiada 3 widoki. Drugim pod względem rozszerzenia funkcji jest widok listy. Jego głównym przeznaczeniem jest przeglądanie i odtwarzanie istniejących makr. Poza funkcjami widoku podstawowego, które opisaliśmy tutaj, widok listy posiada następujące funkcje:

 1. Przycisk Stwórz nowe makro umożliwia manualne tworzenie nowego makra. Pełny opis tego procesu opisujemy w artykule “Tworzenie manualne makra”
 2. Przycisk 2 rozwija dodatkowe menu, w którym dostępne są kolejno 3 funkcje:

1. Pobierz z pliku umożliwia wczytanie makra znajdującego się na dysku – na przykład otrzymanego mailowo. Podczas pobierania makra z pliku można zdefiniować wartości zmiennych używanych w makrze oraz ustalić jego nazwę.
2. Eksport makra umożliwia zapisanie makra w dowolnym miejscu w formacie .erm. Tak zapisane makro można wysyłać innym użytkownikom.
3. Publikuj do centralnego repozytorium wysyła wybrane makro do centralnego repozytorium, czyli bazy wszystkich makr udostępnionych przez współpracowników w firmie lub organizacji. Opcja ta jest dostępna tylko w robocie studio oraz robocie server.

 

 1. Przycisk Pokaż raporty daje dostęp do raportów ostatnich odtworzeń wszystkich makr.

W raportach dostępne są takie informacje, jak:

 • Data i godzina uruchomienia i zakończenia makra
 • Czas wykonywania makra
 • Liczbę wykonanych kroków makra
 • Status odtworzenia makra, czyli rezultat z jakim zakończyło się makro. W przypadku udanego odtworzenia jest to Sukces, a w przypadku nieudanego Błąd. 

 

Dodatkowo, raport posiada informacje na temat statusu każdego wykonanego kroku. 

Po każdym odtworzeniu makra, raport tworzy się automatycznie. Strzałki na dole panelu ← i → służą do przełączania pomiędzy raportami. Przycisk Kosz usuwa wybrany raport, a Krzyżyk wyłącza widok raportów. 

 

 1. Przycisk Zmień nazwę umożliwia zmianę nazwy wybranego makra.
 2. Przycisk Usuń makro umożliwia usunięcie wybranej wersji makra. Aktualnie wybrana wersja makra widoczna jest w tym miejscu:
 3. Rozwinięcie strzałki ukazuje przycisk Usuń wszystkie, który usuwa wszystkie dotychczas zapisane wersje wybranego makra.
 4. Przycisk Ustawienia otwiera menu ustawień narzędzia AUTOMADE, w którym wybrać można m.in. język, ustawić powiadomienia mailowe i ustawić domyślny język skryptowy. Pełny opis ustawień znajdziesz w artykule Ustawienia robota AUTOMADE. 
 5. Pole Filtr pozwala na wyszukanie makra po nazwie. 
 6. W tym miejscu znajduje się lista zapisanych makr. Korzystając ze strzałki przy nazwie można rozwinąć wszystkie wersje danego makra.

 7. Przycisk sortowania makr. Makra na liście można sortować według nazwy lub daty utworzenia.