Ustawienia robota

Aby wejść w ustawienia robota, kliknij w ikonkę koła zębatego. Ustawienia robota dostępne są tylko w widoku listy i widoku zaawansowanym.

Pojawi się menu ustawień:

Język – zmiana języka interfejsu i powiadomień aplikacji. Zmiana zostanie wprowadzona po ponownym uruchomieniu robota.

Poziom logów – pozwala określić poziom szczegółowości technicznych logów z działania aplikacji. Wyróżniamy poziom domyślny INFO, najmniej szczegółowy ERROR oraz najbardziej szczegółowy TRACE

Domyślny język skryptowy – język programowania, z którego domyślnie będzie korzystał robot przy tworzeniu skryptów. 

W trakcie odtwarzania – określa zachowanie interfejsu robota podczas odtwarzania makra. Są możliwe 3 opcje: 

  • Nie rób nic  w przypadku akcji robota poza interfejsem (np. otwierania aplikacji), interfejs będzie przykryty przez inne okna
  • Zawsze na wierzchu – interfejs będzie stale widoczny niezależnie od akcji
  • Zminimalizuj – interfejs zostanie zminimalizowany

Ustawienia – zaawansowane ustawienia dotyczące natywnych kliknięć dla stron, screenscrapingu w aplikacjach oraz ścieżek UIPath

Zapomnij hasło – zapomina aktualnie zapisane hasło, jeśli przy wcześniejszym logowaniu do robota została zaznaczona opcja “nie wylogowuj robota”. Przy kolejnej próbie logowania robot poprosi o podanie dotychczasowego hasła.