Skróty, makro w makrze, menu kontekstowe

Aby ułatwić i przyspieszyć pracę na makrze, niektóre operacje możesz wykonać z pomocą skrótów klawiszowych. Oto one:

CTRL – przytrzymaj go na grafie robota (lista kroków w widoku zaawansowanym) i lewym przyciskiem myszy zaznacz dowolną liczbę kroków. Ułatwi Ci to masowe usuwanie, kopiowanie i edytowanie kroków.

CTRL+A – zaznacz wszystkie kroki i bloki na liście

CTRL+C – skopiuj oznaczone kroki i bloki

CTRL+D – pomiń/wyłącz pomijanie oznaczonego kroku lub bloku

CTRL+B – wstrzymaj/wyłącz wstrzymanie oznaczonego kroku lub bloku

CTRL+P – uruchom makro

CTRL+R – rozpocznij nagrywanie makra

CTRL+S – zapisz makro

CTRL+V – wklej kroki i bloki za oznaczonym krokiem. Jeśli wciśniesz CTRL+V bez oznaczenia wcześniej kroku, nowe kroki pojawią się na końcu listy.

CTRL+X – wytnij oznaczony krok lub blok

SHIFT – przytrzymaj go na grafie robota (lista kroków w widoku zaawansowanym) i lewym przyciskiem myszy zaznacz pierwszy i ostatni krok. Operacja ta oznaczy oba te kroki i wszystkie inne, znajdujące się pomiędzy nimi.