Interfejs robota w wersji DESKTOP

Interfejs robota w wersji DESKTOP

Narzędzie AUTOMADE w wersji DESKTOP nie posiada funkcji nagrywania makr, więc jego interfejs jest uproszczony w porównaniu do wersji STUDIO. Robot w tej wersji przeznaczony jest do:

  • Odtwarzania makr lokalnych lub z centralnego repozytorium
  • Przeglądania raportów z odtworzonych makr

Poniżej opisujemy wszystkie funkcje dostępne w interfejsie wersji DESKTOP:

Punkty 1-4: Górny panel

1. Przycisk Widok podstawowy, służy do zmiany widoku. Robot na obrazku jest już w tym widoku, więc przycisk jest podświetlony. 

2. Przycisk Widok listy służy do zmiany widoku.

3. Przycisk Minimalizuj.

4. Przycisk Zamknij.

Punkty 5-6: Sekcja odtwarzania makra

5. Przycisk Odtwarzaj, który uruchamia makro wybrane z listy makr (15).

6. W tym miejscu wyświetla się nazwa wybranego makra oraz jego wersja

Punkty 7-12: Działania na makrach, raporty i ustawienia

7. Przycisk Pobierz z pliku, który pozwala na wczytanie makra z dysku komputera (na przykład makra otrzymanego mailowo). 

8. Przycisk Pobierz raporty daje dostęp do raportów ostatnich odtworzeń wszystkich makr. 

W raportach dostępne są takie informacje, jak:

• Data i godzina uruchomienia i zakończenia makra
• Czas wykonywania makra
Liczbę kroków makra
Status egzekucji makra, czyli rezultat z jakim zakończyło się makro. W przypadku udanego odtworzenia jest to Sukces, a w przypadku nieudanego Błąd. 

Dodatkowo, raport posiada informacje na temat statusu każdego wykonanego kroku. 

Po każdym odtworzeniu makra, raport tworzy się automatycznie. Strzałki na dole panelu ← i → służą do przełączania pomiędzy raportami. Przycisk Kosz usuwa wybrany raport, a Krzyżyk wyłącza widok raportów. 

 

9. Przycisk Zmień nazwę umożliwia zmianę nazwy wybranego makra.

10. Przycisk Usuń makro umożliwia usunięcie wybranej wersji makra. Aktualnie wybrana wersja makra widoczna jest w tym miejscu:

11. Rozwinięcie strzałki ukazuje przycisk Usuń wszystkie, który usuwa wszystkie dotychczas zapisane wersje wybranego makra.

12. Przycisk Ustawienia otwiera menu ustawień narzędzia AUTOMADE, w którym wybrać można m.in. język, ustawić powiadomienia mailowe i ustawić domyślny język skryptowy. Pełny opis ustawień znajdziesz w artykule „Ustawienia robota AUTOMADE„.

13. Pole Filtr pozwala na wyszukanie makra po nazwie. 

14. Przycisk sortowania makr. Makra na liście można sortować według nazwy lub daty utworzenia.

15. Lista dostępnych makr. Tutaj znajdują się wszystkie zapisane makra.