Czym różnią się typy widoku narzędzia AUTOMADE?

Interfejs robota AUTOMADE w wersji STUDIO posiada 3 widoki, które różnią się od siebie wielkością i liczbą funkcji. Widoki istnieją po to, by zapewnić maksymalną wygodę korzystania z urządzenia w zależności od bieżącego zadania. 

W lewym górnym rogu narzędzia znajdują się ikonki służące do przełączania pomiędzy widokami. Zastosowanie poszczególnych widoków można podzielić następująco:

  1. Widok podstawowy – nagrywanie i odtwarzanie makra
  2. Widok listy – poza funkcjami widoku podstawowego umożliwia odtwarzanie wszystkich dotychczasowych makr, zmianę ich nazwy, usuwanie, wgląd w raporty o odtworzonych makrach i menu ustawień
  3. Widok zaawansowany – poza funkcjami powyższych trybów umożliwia edycję istniejących makr, tworzenie manualne makr, zapisywanie makr


Poniżej opisujemy szerzej każdy z dostępnych widoków. 

Widok podstawowy – kiedy z niego korzystać?

W tym trybie narzędzie ma niewielką liczbę funkcji i jest najbardziej kompaktowe, gdyż jego główne przeznaczenie to nagrywanie oraz odtwarzanie nagranego makra. Dzięki niewielkiemu rozmiarowi widok podstawowy nie zajmuje dużo miejsca na ekranie i pozwala na większą swobodę podczas nagrywania. Wtedy też pojawiają się nowe funkcje – narzędzia nagrywania. 

Pełny opis funkcjonalności widoku podstawowego znajdziesz w artykule “Widok podstawowy – funkcje i zastosowanie, przykłady”.

Widok listy – kiedy z niego korzystać?

Głównym zastosowaniem widoku listy jest przeglądanie, uruchamianie i zarządzanie zapisanymi makrami oraz makrami z centralnego repozytorium. W tym widoku dostępne są też raporty z ostatnich uruchomień makr, ustawienia ogólne narzędzia AUTOMADE czy też pobieranie i wysyłanie makr do centralnego repozytorium. Pełny opis funkcji widoku listy znajdziesz w artykule “Widok listy – funkcje i zastosowanie, przykłady”.

Widok zaawansowany – kiedy z niego korzystać?

Ten widok jest najbardziej rozszerzony i daje dostęp do wszystkich funkcjonalności robota AUTOMADE. W widoku zaawansowanym przeprowadza się wszystkie operacje na makrze, takie jak:

  • Edycja nagranego makra
  • Dodawanie i edycja kroków w makrze
  • Manualne tworzenie makr
  • Dodawanie zmiennych
  • Tworzenie pętli w makrze

Pełny opis wszystkich funkcjonalności widoku zaawansowanego znajdziesz w artykule “Widok zaawansowany – funkcje i zastosowanie, przykłady”.