Wymagania systemowe

Wymagania sprzętowe do korzystania z robota obejmują system Windows 10 lub Windows Server 2016, 8GB pamięci RAM oraz wersję JAVA 11 (64-bit).