Jak dodać, usunąć lub edytować robota w my.AUTOMADE?

Aby dodać, usunąć lub edytować robota w panelu my.AUTOMADE, przejdź do sekcji „Roboty” w górnej sekcji ekranu.

 

 

Aby dodać nowego robota naciśnij przycisk „Dodaj robota” i nadaj mu nazwę.

By usunąć nieaktywnego robota, naciśnij przycisk usuwania go w tym samym miejscu. Pamiętaj, że nie możesz usuwać już aktywowanych robotów.

By edytować aktywowanego robota, w opcjach zamiast opcji usunięcia, pojawi się przycisk do jego edycji.