Wyślij CV

  Imię

  Nazwisko

  Adres e-mail

  Telefon

  Dodaj CV (plik PDF lub DOC)

  Automade jest brandem Extreme Robotics Lab Sp. z o.o.
  Administratorem Twoich danych osobowych jest Extreme Robotics Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Krakowska 4/3, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000833442.
  Klikając w przycisk „Wyślij” lub wysyłając maila na adres [email protected], lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Automade zgadzasz się na przetwarzanie przez Extreme Robotics Lab Sp. z o.o. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
  Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie na potrzeby przyszłych rekrutacji, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: Zgadzam się na przetwarzanie przez Extreme Robotics Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Krakowska 4/3 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów obecnej i przyszłych rekrutacji.
  W każdym czasie możesz cofnąć wszystkie lub poszczególne zgody, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.