Automade > O automatyzacji  > Automatyzacja procesów biznesowych a RPA/RDA

Automatyzacja procesów biznesowych a RPA/RDA

Rozwiązania klasy RPA i RDA pozwalają automatyzować powtarzalne operacje/zadania i procesy biznesowe. Wykorzystanie tych nowoczesnych i innowacyjnych metod pozwala na odciążenie pracowników za pomocą robotów software’owych. Złożone operacje i procesy realizowane dotychczas manualnie przez pracowników, powodują często monotonię i są obarczone wysokim ryzykiem błędów. Dzięki Robotom AUTOMADE działania te mogą być wykonywane szybciej i z większą dokładnością. Aplikacje robotyczne pracują z całkowitym, bądź częściowym wykluczeniem człowieka.

Wykorzystanie robotów w organizacji optymalizuje koszty obsługi procesów, skaluje korzyści, wynikające z ich realizacji (łatwe zlecenie pracy robotowi i prosta dostępność rezultatów jego pracy) oraz zwiększa zadowolenie pracowników, pozwalając im doskonalić się w bardziej złożonych kompetencjach.

 

RDA – Robotic Desktop Automation

Oprogramowanie typu RDA przeznaczone jest do automatyzacji operacji wykonywanych na pojedynczym stanowisku pracy (stacji roboczej). Robot automatyzuje działania wcześniej manualnie wykonywane przez człowieka za pomocą myszki i klawiatury. Start pracy robota jest inicjowany przez użytkownika stacji roboczej. Oprogramowanie naśladuje czynności użytkownika w systemach informatycznych, wykonuje obliczenia, inicjuje i wykonuje zadania zgodnie ze zdefiniowanym (nagranym) makrem – algorytmem. Robot pracuje w trybie nadzorowanym (Attended RPA).

Skuteczne wdrożenie Robotic Desktop Automation pozwala:

  • automatyzować samodzielnie małe operacje lub części dużych procesów proste do opracowania,
  • osiągać szybkie rezultaty, w krótkim czasie przejść od pomysłu do wdrożenia automatyzacji,
  • skalować używanie automatyzacji w organizacji, dzięki Robotowi Desktop zainstalowanemu na każdym stanowisku można wykonywać wcześniej przygotowane automatyzacje,
  • udostępnić nowe narzędzie swojemu zespołowi, dostarczając swoim ludziom skuteczne narzędzie do optymalizacji ich pracy, zwiększenia wydajności i generowania oszczędności.

RPA – Robotic Process Automation

Oprogramowanie typu RPA pozwala automatyzować procesy poprzez przekazanie robotom software’owym wykonywania operacji, które wcześniej realizowali ludzie. Aplikacja robotyczna kopiuje ruchy-kliknięcia człowieka w różnego rodzajach programach komputerowych. Robot wykonuje szybko i bezbłędnie nagrane scenariusze pracy, tzw. makra. Programy instalowane są na serwerach a w trakcie pracy nie jest wymagany nadzór człowieka (Unattended RPA). Start odbywa się zgodnie ze zdefiniowanym harmonogramem lub na podstawie zdefiniowanych wyzwalaczy.

Kompleksowe wdrożeniu Robotic Process Automation pozwala:

  • automatyzować skomplikowane operacje z dużą liczbą wyjątków. Zaawansowane procesy wymagają sporych nakładów na analizę, development, ale ich wdrożenie zwiększa efektywność w organizacji,
  • osiągać znaczące oszczędności z tytułu automatyzacji, początkowo kosztowne wytworzenie automatyzacji daje bardzo dużą skalę oszczędności i atrakcyjną stopę zwrotu,
  • automatyzować bez asysty człowieka, ponieważ zadania mogą być realizowane przez roboty w godzinach nocnych bez nadzoru człowieka i konieczności uruchamiania komputerów przez pracowników,
  • automatyzować procesy realizowane z wykorzystaniem starych systemów (System Legacy) wszędzie tam, gdzie integracja IT wydaje się niemożliwa lub jest zbyt czasochłonna i kosztowna.

Procesy biurowe warte zrobotyzowania

Robotyzacja zadań przynosi najwięcej korzyści tam, gdzie mamy zadania powtarzalne, ustandaryzowane – o zidentyfikowanej procedurze wykonania, jednocześnie o wysokim stopniu skomplikowania, a co za tym idzie dużej pracochłonności. Do automatyzacji nadają się także zadania, które pojawiają się okresowo, a ich wykonanie wymagane jest w krótkim czasie i z dużą precyzją. Istotną wartość przynosi również robotyzacja zadań, które są podatne na ludzkie błędy lub manipulację. Przekazanie zadań robotom software’owym jest także zasadne w przypadku operacji wykonywanych na danych poufnych, gdzie lepiej jest, aby to maszyny realizowały zadania, zamiast człowieka. Innym rodzajem zadań, które warto przekazać Robotom AUTOMADE to operacje na wielu systemach, wymagające przełączania się między wieloma interfejsami oraz agregacji dużych danych cyfrowych z wielu źródeł.

Sprawdź, jakie dokładnie procesy warto automatyzować przy pomocy rozwiązań RDA/RPA?