Senior In-house Lawyer

Automade > Dołącz do nas > Senior In-house Lawyer

Senior In-house Lawyer

Jesteśmy szybko rozwijającym się producentem oprogramowania. Stworzyliśmy autorskie narzędzie do automatyzacji procesów biznesowych (RPA – Robotic Process Automation oraz RDA – Robotic Desktop Automation), wyróżniające się unikalną prostotą użytkowania i wdrożenia. Codziennie pomagamy korporacjom oraz firmom z sektora MŚP automatyzować kolejne procesy oraz generować oszczędności.

 

Do Twoich obowiązków będzie należało:

 • Przygotowywanie, aktualizacja i opiniowanie umów, w tym umów dotyczących realizacji projektów IT, w szczególności: umowy licencyjne, wdrożeniowe, utrzymaniowe, SaaS, umowy współpracy partnerskiej, umowy usług doradczych, zachowania poufności
 • Przygotowywanie i opiniowanie innych umów związanych z działalnością spółek w grupie
 • Aktywne prowadzenie negocjacji umów z klientami i partnerami (kwestie prawne i biznesowe)
 • Bieżące monitorowanie zmian w prawie, wpływających na działalność spółek
 • Tworzenie dokumentów, procedur, regulaminów wymaganych przez przepisy prawa
 • Wdrożenie przepisów RODO
 • Przygotowywanie raportów i zmian KRS
 • Bieżąca obsługa prawna
 • Windykacja należności
 • Współpraca z kancelariami prawnymi i prawnikami zewnętrznymi

 

Oczekujemy od Ciebie:

 • Tytułu Radcy Prawnego lub Adwokata
 • Minimum 5 lat (preferowane 8-10 lat) doświadczenia w pracy jako prawnik in-house lub w kancelarii prawnej obsługującej podmioty gospodarcze (wymagane doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu spraw prawnych spółek)
 • Doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu negocjacji kontraktów od strony prawnej, z uwzględnieniem uwarunkowań biznesowych
 • Praktycznej znajomości prawa nowych technologii i własności intelektualnej
 • Wysoko rozwiniętych zdolności negocjacyjnych
 • Gotowości do podejmowania decyzji w obszarze swojej odpowiedzialności i rekomendowania rozwiązań prawnych
 • Praktycznej znajomości Prawa Zamówień Publicznych
 • Biegłej znajomość języka angielskiego, w tym Legal English (tworzenie i negocjowanie umów z kontrahentami zagranicznymi)

 

Zapewniamy Ci:

 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie technologicznej
 • Dużą samodzielność i odpowiedzialność w ramach realizowanych zadań
 • Partnerskie relacje we współpracy z Zespołem i Zarządem
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Kafeteryjny system benefitów
 • Elastyczny czas pracy i biuro w centrum Warszawy (Metro Świętokrzyska)
 • Możliwość częściowej pracy zdalnej
 • W pierwszych dwóch latach możliwość pracy na część etatu

 

Automade jest brandem Extreme Robotics Sp. z o.o.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Extreme Robotics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2/73, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 373797.
Klikając w przycisk „Wyślij aplikację” lub wysyłając maila na adres rekrutacja@automade.com, lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Automade zgadzasz się na przetwarzanie przez Extreme Robotics Sp. z o.o. Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie na potrzeby przyszłych rekrutacji, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: Zgadzam się na przetwarzanie przez Extreme Robotics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2/73 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów obecnej i przyszłych rekrutacji.
W każdym czasie możesz cofnąć wszystkie lub poszczególne zgody, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@automade.com. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wyślij aplikację