Gdzie sprawdza się RPA/RDA?

Optymalizacja kosztów obsługi procesów i oszczędność czasu pracowników co za tym idzie możliwość rozwoju bardziej złożonych kompetencji pracowniczych.

Automatyzacja i robotyzacja zadań przynosi najwięcej wartości tam, gdzie mamy do czynienia z zadaniami powtarzalnymi, o zidentyfikowanej procedurze wykonania, jednocześnie wysokim stopniu skomplikowania, co za tym idzie dużej pracochłonności. Do automatyzacji nadają się także zadania, które pojawiają się okresowo a ich wykonanie wymagane jest w krótkim okresie czasu.  Istotną wartość może przynieść również robotyzacja zadań, które są podatne na ludzkie błędy lub manipulację. Przekazanie zadań robotom softwarowym może być także zasadne w przypadku operacji wykonywanych na danych poufnych, gdzie lepiej aby to, zamiast człowieka,  maszyny realizowały zadania.  Akcje związane z operowaniem na wielu systemach, wymagające przełączania się między wieloma interfejsami oraz agregacji danych z wielu źródeł są również bardzo dobrym  materiałem do robotyzacji z wykorzystaniem IAutomate.